Huisvestingsverordening 2023

Op 1 juni 2023 heeft de gemeenteraad de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2023, Gemeente Utrechtse Heuvelrug vastgesteld. De Huisvestingsverordening 2023 is vervolgens op 1 juli 2023 in werking getreden.

In de huisvestingsverordening staan de spelregels voor de verdeling van sociale huurwoningen in de gemeente. De verordening geeft onder andere de regels aan voor toewijzing van sociale huurwoningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens, geeft de urgentiebepalingen weer en stelt regels over wijzigingen in de woningvoorraad.

De nieuwe verordening is afgestemd met de andere gemeenten, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties in de regio Utrecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woningcorporaties, de huurdersorganisaties of met Angela Bolk via (0343) 56 56 00 of Angela.Bolk@heuvelrug.nl.