Identiteitskaart

Afspraak misschien minder snel mogelijk

Let op! Het kan langer duren voordat u een afspraak kunt maken. Vanaf 2024 gaan er meer mensen dan normaal een paspoort of identiteitskaart aanvragen. Dit komt doordat in 2014 de geldigheid van deze documenten is veranderd van 5 naar 10 jaar. We zetten meer medewerkers in, toch kan het nog steeds zo zijn dat wachttijden oplopen.

Met een identiteitskaart kunt u laten zien wie u bent. U kunt er ook mee reizen naar de meeste landen in Europa.

Voor het aanvragen van een identiteitskaart maakt u online een afspraak. Vanaf vijf werkdagen ligt het document voor u klaar. Als u dat wilt, bezorgen wij het document voor € 5 ook bij u thuis. De bezorgtermijn is ongeveer 2,5 week.

Kinderen voor wie een reisdocument is aangevraagd moeten altijd aanwezig zijn bij het aanvragen en ophalen van een reisdocument. Ook de kinderen die niet zelfstandig kunnen tekenen.

Een identiteitskaart is 10 jaar geldig als u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar is een identiteitskaart 5 jaar geldig.

De datum van aanvraag is ook de ingangsdatum van de nieuwe identiteitskaart! Voorbeeld: loopt uw identiteitskaart af op 30 oktober maar vraagt u op 1 september een nieuwe aan? Dan is de ingangsdatum van uw nieuwe identiteitskaart 1 september.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente waar u woont. Kinderen die een eigen identiteitskaart willen, moeten ook naar de gemeente komen.
 • U moet uw identiteitskaart persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, daarna vervalt uw identiteitskaart. Haalt u ook een identiteitskaart voor uw kind op? Neem uw kind dan mee.
 • Is uw identiteitskaart verlopen? Dan levert u die in bij de gemeente.
 • Is uw identiteitskaart (ernstig) beschadigd? Dan vraagt u een nieuwe identiteitskaart aan. Ook levert u de oude identiteitskaart in bij de gemeente.

Lichamelijke of verstandelijke beperking

Als u door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet persoonlijk een identiteitskaart kunt aanvragen, kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen. Bij twijfel vraagt de gemeente u om een medische verklaring.

Wat moet ik meenemen?

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen. De pasfoto kan niet in het Publiekscentrum gemaakt worden
 • Alle paspoorten en/of identiteitskaarten die u nog hebt of nog niet door de gemeente ongeldig zijn gemaakt
 • Contant geld of een pinpas om de identiteitskaart te betalen

Hebt u geen verlopen paspoort of identiteitskaart? Neem dan ook het volgende mee

 • Andere documenten om te bewijzen wie u bent. Bijvoorbeeld uw OV-kaart, bibliotheekpasje, schoolpasje of iets anders wat uw naam en pasfoto bevat

Identiteitsbewijs voor kinderen tot 12 jaar

Kinderen moeten zowel bij de aanvraag als het afhalen van het identiteitsbewijs aanwezig zijn. U neemt bij de aanvraag het volgende mee.

 • Alle oude reisdocumenten, ook als ze verlopen zijn
 • Een recente pasfoto in kleur. Kijk voor de regels voor een pasfoto op de website van Rijksoverheid.
 • De ouders/gezaghebbers die aanwezig zijn bij de aanvraag hebben een geldig legitimatiebewijs bij zich
 • Kinderen onder de 12 jaar hebben voor de aanvraag toestemming nodig van de gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Zijn er twee gezaghouders? Dan moeten zij beiden toestemming geven. Dat kan op een van de volgende manieren.
  • Beide ouders/gezaghouders hebben een online toestemmingsverklaring via DigiD ingevuld. Minimaal één van de ouders/gezaghouders komt mee naar de afspraak
  • Beide ouders/gezaghouders vullen gezamenlijk de toestemmingsverklaring op papier in. Tenminste één van beide ouders/gezaghouders komt mee naar de afspraak. Met de gezamenlijk ingevulde toestemmingsverklaring op papier én het geldig legitimatiebewijs van beide ouders/gezaghouders   
  • Een van de ouders/gezaghouders vult de online toestemmingsverklaring via DigiD in en één van de ouders/gezaghouders vult de toestemmingsverklaring op papier in. Degene die naar de afspraak komt neemt de toestemmingsverklaring op papier mee en het geldig legitimatiebewijs van de ouder/gezaghouder die de toestemmingsverklaring op papier heeft ondertekend

Spoedaanvraag

Als u uw identiteitskaart snel nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u de identiteitskaart 's ochtends aanvraagt, kunt u hem de volgende werkdag ophalen. U moet hiervoor wel extra betalen.

Reizen met kinderen

Als u met uw kind naar het buitenland reist en u hebt een andere achternaam dan uw kind, dan hebt u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of het ouderlijk gezag hebt. Lees meer over reizen met kinderen op de website van de Rijksoverheid.

Wanneer kan ik mijn identiteitsbewijs afhalen

Vanaf 5 werkdagen ligt het document voor u klaar. Hiervoor maakt u online een afspraak. Ophalen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

U heeft 3 maanden de tijd om uw identiteitskaart op te halen. Daarna wordt het document vernietigd.

Als u een spoedaanvraag 's ochtends hebt gedaan, kunt u uw identiteitskaart de volgende werkdag afhalen.

Heeft u uw oude (verlopen) paspoort of identiteitskaart niet meer? Wij gaan dan onderzoek doen om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u uw identiteitskaart krijgt.

Wat kost een identiteitskaart?

Tarieven 2024

 • Nederlandse identiteitskaart (5 jaar 0 t/m 17 jaar) € 40,85
 • Nederlandse identiteitskaart (10 jaar 18 jaar en ouder) € 75,75
 • Extra kosten voor spoedaanvraag: € 57,05

Identiteitskaart kwijt of gestolen

 • Als uw identiteitskaart in Nederland kwijt is of gestolen, kunt u direct een nieuwe aanvragen. Bij deze aanvraag tekent u een Verklaring van vermissing. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
 • Als u verzekerd bent tegen diefstal, is aangifte doen bij de politie wel aan te raden.
 • Als u onmiddellijk op reis moet, kunt u een nooddocument aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee.
 • Als u uw oude identiteitskaart terugvindt, bent u verplicht die in te leveren bij de gemeente. Deze identiteitskaart is namelijk niet meer geldig.
 • Als u uw identiteitskaart in het buitenland verliest, doet u aangifte bij de politie ter plaatse. Vraag om een schriftelijk bewijs hiervan. Dit hebt u nodig voor uw verzekering. In Nederland hoeft u geen aangifte te doen bij de Nederlandse politie.
 • Meld bij de Nederlandse ambassade of het consulaat dat uw identiteitskaart kwijt of gestolen is en vraag een nooddocument aan.
 • Met het buitenlandse proces-verbaal kunt u bij de gemeente een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Verklaring vermissing reisdocument

Identiteitskaart laten bezorgen

U kunt uw paspoort of identiteitskaart laten bezorgen, thuis, op het werk of een ander adres in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden).

De kosten zijn € 5 per bezorgadres. Alle personen die een nieuw document ontvangen moeten bij de aflevering aanwezig zijn.

Tijdens de aanvraag aan geeft u aan of u hiervan gebruik wilt maken.

Extra informatie en aanvragen vanuit het buitenland

 • Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u in aanmerking komen voor een Vluchtelingpaspoort of een Vreemdelingenpaspoort.
 • Als u onder curatele staat, hebt u geen toestemming van de curator nodig voor het aanvragen van een identiteitskaart.
 • Als u van naam verandert, moet u een nieuwe identiteitskaart aanvragen.
 • Als u van geslacht verandert, moet u een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Aanvragen vanuit het buitenland

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen voor een ID-kaart terecht bij een groot aantal Nederlandse vertegenwoordigingen, zoals ambassades en consulaten. Of bij een van de zogeheten grensgemeenten in Nederland. Bij zo'n aanvraag komen veel verschillende documenten kijken.

Er is een tool voor paspoorten en ID-kaarten die het makkelijker maakt om een ID-kaart aan te vragen in het buitenland of bij een grensgemeente. Dankzij de tool kunt u online een persoonlijke checklist maken van de documenten die u nodig heeft bij uw aanvraag. Als u de tool hebt doorlopen, weet u precies welke documenten u nodig heeft. Dat scheelt u veel tijd.

Veilige kopie identiteitskaart maken

Pas op voor identiteitsfraude. Hierbij maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitskaart. Hebt u geen KopieID app? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid hoe u identiteitsfraude kunt herkennen en voorkomen.