Heeft een aanvraag of bezwaar ingediend beslissen wij niet op tijd? Dan kunt u ons in gebreke stellen. Dit betekent dat u ons vraagt om binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doen wij dit niet dan moeten wij een bedrag aan u betalen. Dit bedrag heet een dwangsom.

Hoe werkt het?

Wij moeten binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Is er voor uw aanvraag of bezwaar geen wettelijke termijn? Houdt dan 8 weken aan als beslistermijn.

Als wij meer tijd nodig hebben om te beslissen dan kunnen wij de termijn verlengen. Wij moeten u altijd een bericht hierover sturen.

Wat moet ik doen?

Download het Formulier ingebrekestelling(externe link) en print het uit. Vul alle gegevens in en stuur het formulier naar de gemeente.

Hoe lang duurt het?

  • Binnen 2 weken na ontvangst van uw formulier beslist de gemeente over uw aanvraag of bezwaar.
  • Doet de gemeente dit niet dan moet zij u een dwangsom(externe link) betalen voor elke dag na de termijn dat zij niet beslist.
  • In het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen. Dit heet 'een beroep indienen'. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.