De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een laag inkomen. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u al drie jaar of langer een inkomen rond de bijstandsnorm heeft. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Alle informatie staat op www.rsdkrh.nl(externe link) (Inkomen en uitkering).