De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een laag inkomen. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u al drie jaar of langer een inkomen rond de bijstandsnorm heeft. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Alle informatie staat op www.rsdkrh.nl (Inkomen en uitkering).