Het Lokaal Sportakkoord. Sporten of bewegen zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. Dat is nog niet zo. Soms sluit het beweeg- en sportaanbod niet aan. Sportfaciliteiten zouden ook door hele andere doelgroepen gebruikt kunnen worden dan alleen de leden van een vereniging.

De samenleving heeft hele goede ideeën om hier stappen in te zetten. Wil uw organisatie of vereniging een activiteit opzetten of voor een bepaalde doelgroep een activiteit aanbieden? Het Sportakkoord kan hierin helpen. Financieel maar ook in het delen van kennis en netwerk. 

Verbinding sport en sociaal domein

Met 'verbinding sport en sociaal domein' bedoelen wij initiatieven die 'maatschappelijke doelen bereiken door sport'. Onderaan deze pagina staat een aantal voorbeelden van lokale initiatieven.

Voorwaarden aanvraag ondersteuning door het Lokaal Sportakkoord

Om de doelen op de juiste manier te bereiken beoordelen wij worden initiatieven op de volgende voorwaarden:

  • sport is het middel om maatschappelijke doelen te realiseren
  • de gevraagde ondersteuning is erop gericht om het initiatief op gang te brengen
  • er wordt aangegeven hoe het initiatief geborgd zal worden; hoe blijft het initiatief bestaan na ondersteuning vanuit het Sportakkoord?
  • de resultaten zijn meetbaar. Omschrijf dit zo duidelijk mogelijk
  • het maximale budget is € 3000 per aanvraag

Procedure van de beoordeling

  • De initiatiefnemer vult het aanvraagformulier in en stuur deze naar de werkgroep 'Verbinding sport en het sociaal domein'. De contactpersoon voor de aanvragen is Harmen Jansen
  • De werkgroep beoordeelt de aanvraag. 
  • Na akkoord vanuit de werkgroep beoordeelt het 'breed sportoverleg' het initiatief
  • Is het 'breed sportoverleg' akkoord? Dan krijgt uw organisatie de ondersteuning

Initiatieven verbinding sport en sociaal domein

Quarijn, de Ridderhof Amerongen

Initiatief: drie bankjes rond de Ridderhof in Amerongen.

Doel: een wandelronde voor en met bewoners van de Ridderhof met bankjes als rustpunt. De bankjes hebben ook een functie in de buurt; omwonenden kunnen ze ook gebruiken.

X Team Amerongen

Sportende kinderen met een (licht) verstandelijke of motorische beperking. Het is helaas nog geen vanzelfsprekendheid in onze gemeente. Op de Burgwal in Amerongen kan dat wel. We kennen allemaal de reguliere B-junioren, F-pupillen en G-sporters. In Amerongen introduceren we het zogeheten X-team. De X komt van de term IKS: Iedereen Kan Sporten. De term wordt in de sportwereld nog niet gebruikt maar geeft de potentie en kracht ervan goed weer. Het plan is gemaakt vanuit de vier verenigingen op de Burgwal: tennis, voetbal, korfbal en hockey. We hopen zo een brede groep kinderen te kunnen aantrekken

Financiële ondersteuning GLI deelnemers

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is in elke dorpskern beschikbaar. De basisverzekering vergoedt het volledige begeleidingstraject. Deelnemers zijn zo gemotiveerd dat ze zich vastleggen aan een begeleidingstraject van 2 jaar. Sommige deelnemers kunnen door hun financiële situatie hun goede voornemens om te sporten niet uitvoeren. Deze groep mensen willen wij graag ondersteunen zodat zij kunnen werken aan een gezonde leefstijl.

Structurele inzet sport COA

Het COA zet door sport en bewegen jaren actief en structureel in op maatschappelijke participatie voor de bewoners van het AZC. Veel bewoners zijn door hun situatie inactief geworden. Het doel de bewoners te activeren door sportactiviteiten aan te bieden op het AZC en op de bewoners op den duur mee te laten doen binnen het reguliere sportaanbod. Misschien in combinatie met vrijwilligerswerk.

Initiatief Hockeyclub De Haaskamp in Amerongen

Initiatief: opleiding tot clubkadercoach

De Haaskamp is een Amerongse hockeyclub. Een echte familieclub waar sportiviteit en gezelligheid voorop staan. De club draait op vrijwilligers. Trainers en coaches van De Haaskamp hebben brengen leden de tactiek en techniek van de hockeysport bij. Van hen worden ook de nodige didactische en pedagogische vaardigheden verwacht. Belangrijk en onmisbaar bij het overbrengen van hockeyvaardigheden. 

De Haaskamp heeft als doel, dat trainers en coaches hierin gesteund, opgeleid en getraind worden. Daarom deden vrijwilligers Dennis Rijken en Dennis Slotboom de opleiding Clubkadercoach. Het Lokaal Sportakkoord droeg hieraan bij.

Alle trainers weten van het initiatief en worden hierin begeleid. Door het draagvlak binnen het bestuur en de Technische Commissie én de praktische ondersteuning van Ilse Theune (buurtsportcoach en tevens clubkadercoach) zijn er al veel stappen gezet. De volgende stap is het verder begeleiden van de coaches. De Haaskamp is erg blij dat het Lokaal Sportakkoord dit mogelijk maakte. 

Initiatief Biljartvereniging Doorn

Initiatief: aanschaf nieuw biljartlaken

De biljartclub Doorn heeft een lange geschiedenis met altijd voldoende leden en is op sportief gebied financieel altijd gezond geweest. De laatste jaren liep het ledenaantal terug tot acht leden. Om toch actief te blijven diende de club met ondersteuning van de buurtsportcoaches een aanvraag in bij het Lokaal Sportakkoord.

Door de bijdrage van het Lokaal Sportakkoord heeft de club een nieuw biljartlaken gekocht. De biljartmiddagen worden gespeeld op het nieuw aangeschafte biljartlaken. Er is ruimte voor nieuwe leden.