Het Lokaal Sportakkoord. Sporten of bewegen zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. Dat is nog niet zo. Soms sluit het beweeg- en sportaanbod niet aan. Sportfaciliteiten zouden ook door hele andere doelgroepen gebruikt kunnen worden dan de leden van de betreffende vereniging.

De samenleving heeft hele goede ideeën om hier stappen in te zetten. Wil uw organisatie of vereniging een activiteit opzetten om deze kloof te dichten? Of wilt u voor een bepaalde doelgroep aanbod generen? Het Sportakkoord kan hierin ondersteunen. Op financieel gebied maar ook in het delen van kennis en netwerk. 

‘Verbinding sport en sociaal domein’

Met 'verbinding sport en sociaal domein' bedoelen wij initiatieven die 'maatschappelijke doelen behalen via sport'. Onderaan deze pagina staan een aantal voorbeelden van lokale initiatieven.

Voorwaarden aanvraag ondersteuning door het Lokaal Sportakkoord

Om de doelen op de juiste manier te realiseren worden initiatieven aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

  • sport is het middel om maatschappelijke doelen te realiseren
  • de gevraagde ondersteuning is erop gericht om het initiatief op gang te brengen
  • er wordt aangegeven hoe het initiatief geborgd zal worden; hoe blijft het initiatief bestaan na ondersteuning vanuit het Sportakkoord?
  • de resultaten zijn meetbaar. Omschrijf dit zo duidelijk mogelijk
  • het maximale budget is € 3000 per aanvraag

Procedure van de beoordeling

  • De initiatiefnemer vult het aanvraagformulier in en stuur deze naar de werkgroep 'Verbinding sport en het sociaal domein'. De contactpersoon voor de aanvragen is Frans Rinsema: frans@heuvelrugsportiefengezond.nl
  • De werkgroep beoordeelt de aanvraag. Na akkoord vanuit de werkgroep wordt het initiatief voorgelegd in het 'breed sportoverleg'
  • Is het 'breed sportoverleg' akkoord? Dan wordt de gevraagde ondersteuning gegeven

Voorbeelden initiatieven 'verbinding sport en sociaal domein'

Bankjes voor beweegrondje ouderen Amerongen

Het bewegen met onze senioren is belangrijk voor het behouden van hun zelfstandigheid. Buiten bewegen is extra gezond. Ook is het een mooi moment om mensen uit de omgeving te ontmoeten en een babbeltje te maken. In Amerongen zijn veel kwetsbare ouderen. Dit geldt voor de ouderen in onze instelling maar ook voor ouderen die in de omgeving van de Ridderhof (RH) wonen. Hoe geweldig zou het zijn als we samen, zonder onderscheid van woning, dezelfde activiteit ondernemen. Om met de mensen te lopen hebben we van tijd tot tijd een mogelijkheid nodig om even uit te rusten. In de omgeving van de Ridderhof kan dat niet. Het zou geweldig zijn als er tijdens het rondje om de Ridderhof, vier bankjes staan om even te kunnen zitten. De bankjes kunnen ook een goede mogelijkheid zijn voor het doen van wat oefeningen. Voor de beweegagoog een geweldige uitbreiding van het werkterrein.

X Team Amerongen

Sportende kinderen met een (lichte) verstandelijke of motorische beperking. Het is helaas nog geen vanzelfsprekendheid op de Heuvelrug. Op de Burgwal in Amerongen kan dat vanaf maart 2021 wel! We kennen allemaal de reguliere B-junioren, F-pupillen en G-sporters. In Amerongen introduceren we het zogeheten X-team. De X is afkomstig van de term IKS: Iedereen Kan Sporten. Die term wordt in de sportwereld nog niet gebruikt maar geeft de potentie en kracht ervan wel direct goed weer. Het plan is gemaakt vanuit de vier verenigingen op de Burgwal: tennis, voetbal, korfbal en hockey. We hopen zo een brede groep kinderen te kunnen aantrekken

Financiële ondersteuning GLI deelnemers

In september 2020 startte in de Utrechtse Heuvelrug de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Komende tijd zal de GLI in elke dorpskern beschikbaar zijn voor de inwoners. Het volledige begeleidingstraject wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De deelnemers zijn zo gemotiveerd dat ze zich vastleggen aan een begeleidingstraject van 2 jaar. Sommige deelnemers kunnen door hun financiële situatie hun goede voornemens om te sporten niet omzetten in concrete acties. Deze groep mensen willen wij graag ondersteunen zodat zij concreet kunnen werken aan een gezonde leefstijl.

Structurele inzet sport COA

Het COA wil door sport en bewegen de komende jaren actief en structureel inzetten op maatschappelijke participatie voor de bewoners van het AZC. Veel bewoners van het AZC zijn door hun situatie inactief geworden. Op korte termijn is het doel het activeren van de bewoners door het structureel aanbieden van sportactiviteiten op het AZC. Op langere termijn is het doel om de bewoners mee te laten doen binnen het reguliere sportaanbod. Mogelijk in combinatie met vrijwilligerswerk.