Samen gaan we aan de slag om onze huizen te verduurzamen. Zo verminderen we stap voor stap onze CO2 uitstoot. Isoleren verlaagt de energierekening en verhoogt de waarde en het comfort van uw woning. Als ondersteuning is er de isolatiesubsidie. De subsidie is niet alleen voor isolatiemaatregelen uitgevoerd door bedrijven. Ook doe-het-zelvers kunnen subsidie aanvragen. Het gaat om werkzaamheden die vanaf 1 januari 2024 uitgevoerd worden. Het totaal beschikbare budget bedraagt € 969.676. Het subsidieplafond is vastgesteld in de subsidieregeling.

Bent u eigenaar-bewoner van een slechtgeïsoleerde woning en heeft uw woning een WOZ-waarde van €507.000 of lager? Dan komt u wellicht in aanmerking. Check eerst alle subsidievoorwaarden op deze pagina.

Het subsidiebedrag is:

 • maximaal €1.750 van de isolatiemateriaalkosten voor doe-het-zelf of
 • maximaal 70% van de factuur van een (bouw)bedrijf voor het uitvoeren van de isolatiewerkzaamheden maar niet meer dan €1.750. Deze subsidie kan namelijk gestapeld worden met de landelijke ISDE-subsidie

Subsidievoorwaarden

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Dan kunt u de subsidie aanvragen.

 • U bent eigenaar van een grondgebonden woning waarin u zelf woont (eigenaar-bewoner)
 • De woning is geen onderdeel van een VvE (op dit moment zijn VvE’s uitgesloten van deze regeling)
 • De WOZ-waarde (peiljaar 2022) van uw woning is € 507.000 of lager
 • Uw woning heeft energielabel D, E, F of G: www.EP-online.nl/Energylabel/Search. Heeft uw woning geen energielabel? Dan:
  • moet de woning voor 1992 gebouwd zijn, en
  • aantoonbaar twee slecht geïsoleerde bouwdelen hebben (dak, vloer, gevel en/of glas) *
 • U voert tenminste één isolatiemaatregel uit
 • De isolatie moet voldoen aan de U-en/of Rd-waarden (zie onderstaande tabel)
 • U isoleert de huidige oppervlakte van uw woning, u krijgt geen subsidie voor een nieuwe aanbouw, verdieping of dakkapel
 • Er mag alleen natuurvriendelijk geïsoleerd worden (www.natuurvriendelijkisoleren.nl)
  • Bij het plannen van de werkzaamheden is rekening gehouden met de natuurkalender
  • Vóór het isoleren is de woning natuurvrij gemaakt
  • Er zijn alternatieve verblijfplaatsen aangebracht (in de spouw of door een kastje op te hangen)
 • Spouwmuurisolatie en buitendakisolatie zijn uitgesloten voor doe-het-zelf. Een isolatiebedrijf moet natuurvriendelijk gecertificeerd zijn
 • Deze gemeentelijke subsidie is niet eerder aan uw huisadres toegekend
 • De vereisten voor maatregelen en materialen zijn gelijk aan de voorwaarden van de ISDE-subsidie
 • Tenminste één isolatiemaatregel moet voldoen aan de vereiste minimale oppervlakte (zie onderstaande tabel)
Overzicht waarden na isolatie per bouwdeel
BouwdeelMinimaal te isoleren oppervlakte in m2Minimale Rd-waardeMaximale U-waarde
Spouw101,1 
Gevel103,5 
Dak/zolder203,5 
Vloer/bodem203,5 
Venster8 HR++ glas: 1,2 (U-waarde)
Triple glas: 0,7 (U-waarde)
Isolerende deuren: 1,0 (U-waarde)
Kozijnen: 1,5 (U-waarde)

*) Wat bedoelen wij met slecht geïsoleerd

 • Dakisolatie van minder dan 9 cm en rc-waarde lager of gelijk aan 2,0
 • Zolder of vlieringvloer isolatie die niet aanwezig is of lager of gelijk aan rc-waarde van 0,5
 • Spouwmuurisolatie of gevelisolatie lager of gelijk aan rc-waarde 1,1
 • Vloer- of bodemisolatie van minder dan 5 cm en lager of gelijk aan rc-waarde 1,3
 • Glas: enkel of oud dubbelglas of HR glas met isolatiewaarde gelijk of hoger dan 1,6 U

Aanvragen in twee stappen: reserveren en vaststellen

Aanvragen van de isolatiesubsidie kan alleen online via DigiD en heeft 2 stappen: subsidie aanvragen/reserveren en subsidie vaststellen. 

 • Voor de start van de werkzaamheden kunt u vooraf een subsidiebedrag reserveren door alvast de subsidie aan te vragen. Zo bent u zeker van een subsidie als de werkzaamheden klaar zijn
 • Vraag u de subsidie pas aan nadat de werkzaamheden klaar zijn? Het kan dan zijn dat het subsidieplafond al is bereikt waardoor u geen subsidie meer krijgt

Reservering isolatiesubsidie aanvragen

Voordat u begint met isoleren reserveert u een subsidiebedrag door uw plannen in te dienen. Daarmee vraagt u de subsidie aan. Het bedrag dat u heeft aangevraagd staat een een jaar voor u vast. Is het bewijs van uitvoering na een jaar nog niet aangeleverd? Dan vervalt de reservering. U kunt wel eenmalig met een halfjaar verlengen.

Reservering isolatiesubsidie aanvragen

Vaststelling isolatiesubsidie aanvragen

Als de werkzaamheden klaar zijn levert u het bewijs van uitvoering. Is aan alle voorwaarden voldaan? Dan stellen wij de subsidie vast. Het subsidiebedrag wordt dan definitief toegekend.

Deze regeling geldt tot en met 31 december 2026. Wilt u in aanmerking komen voor deze isolatiesubsidie? Dan moet de definitieve aanvraag voor 31 december 2026 bij ons zijn ingediend.

Vaststelling isolatiesubsidie aanvragen

Wachtlijst

Is het maximale aantal reserveringen bereikt? Dan plaatsen wij u een wachtlijst op basis van tijdstip van aanmelding. Eist iemand het subsidiebedrag binnen de gestelde termijn niet op of wordt het totale budget verhoogd dan kunt u alsnog bericht ontvangen dat de subsidieverlening toegekend wordt.  

Bewijs van uitvoering

Doet u de werkzaamheden zelf of laat u het door een gecertificeerd bedrijf doen? In beide gevallen moet u achteraf informatie bij ons aanleveren

Wat levert u aan bij uitvoering door bouwbedrijf

 • Foto’s met datum waarop duidelijk te zien is dat de werkzaamheden op uw adres worden uitgevoerd
 • Factuur van bedrijf met:
  • type materiaal, Rd-waarde of U-waarde en meldcode (ISDE-lijst)
  • Oppervlakte (m2) geïsoleerd bouwdeel

Uitvoering door Doe-Het-Zelver

 • Foto’s met datum waarop duidelijk te zien is dat de werkzaamheden op uw adres worden uitgevoerd
 • Oppervlakte (m2) geïsoleerd bouwdeel
 • Aankoopbewijs isolatiemateriaal
  • type materiaal en Rd-waarde (moet voorkomen op ISDE-lijst)

Wij houden het recht om te controleren of de werkzaamheden volgens de voorwaarden zijn gedaan (Algemene subsidie Verordening van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug).

Besluit

Binnen 13 weken besluiten wij of de subsidieverlening toegekend wordt en welk bedrag wij voor u reserveren. Deze beslistermijn mogen wij eenmalig met 8 weken verlengen.

Uitbetaling van de subsidie

Na aanvraag van de subsidievaststelling beoordelen wij de complete subsidieaanvraag. Wij nemen binnen 13 weken een besluit of en welk subsidiebedrag definitief wordt toegekend. De beslistermijn kunnen wij een keer met 8 weken verlengen. Na toekenning betalen we de subsidie binnen 4 weken uit.

Subsidieverordening en subsidieregeling

De Algemene Subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2014 en de Subsidieregeling Isolatiesubsidie Utrechtse Heuvelrug 2024 zijn van toepassing op het aanvragen van een isolatiesubsidie.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via het 0343 56 56 00 of het contactformulier.