Voor kinderen tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een sportvereniging, een toneelclub of geen muzieklessen kunnen volgen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor zwemdiploma A en B, voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

Ouders of aanbieders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Dit loopt via een tussenpersoon, bijvoorbeeld iemand van het Sociale Dorpsteam of de sportvereniging.

Website Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht