Wil uw kind sporten of op muziekles, maar heeft u moeite met de kosten daarvan?

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is om deel te nemen aan sport en cultuur. Tot € 250 voor sport en € 475 voor cultuur. Dat geldt voor bijvoorbeeld zwemles, voetbal, muziekles en andere sportieve of creatieve lessen. Soms betaalt het Jeugdfonds ook sportkleding, dansschoenen of de huur van een muziekinstrument. Naast diplomazwemmen kan een aanvraag voor één andere activiteit van sport òf cultuur gedaan worden.

Om in aanmerking te komen, mag het inkomen van de ouders of verzorgers max. 120% van de bijstandsnorm bedragen. Ook mag er weinig tot geen eigen vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) zijn.

Hoe werkt het?

De aanvraag loopt altijd via een tussenpersoon. Dat kan bijvoorbeeld een leraar, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of iemand van het Sociale Dorpsteam zijn.

  1. De tussenpersoon doet, in overleg met het gezin, een aanvraag
  2. Binnen 3 weken wordt de aanvraag beoordeeld
  3. Na goedkeuring kan het kind zich aanmelden bij de sport- of cultuuraanbieder
  4. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de aanbieder. Ouders/verzorgers ontvangen zelf geen geld

Meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur vindt u op www.jeugdfondssportencultuur.nl/utrecht.

Wilt u een tussenpersoon een aanvraag laten doen? Loop dan eens binnen bij Grip op Geld:

  • Amerongen: dinsdag 14.00-16.00 uur in de Bibliotheek, Allemanswaard 51
  • Doorn: donderdag 10.00-12.00 uur in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2
  • Driebergen: dinsdag 10.00-11.30 uur in de Bibliotheek, Hoofdstraat 164

Uw wens voor een aanvraag kunt u ook kenbaar maken via www.kieseenclub.nl. Een medewerker van het Jeugdfonds neemt dan contact met u op.

Wist u dat u ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een verjaardagsbox? Meer informatie hierover vindt u op www.samenvoorallekinderen.nl.