U dient een klacht in wanneer u vindt dat u door ons niet behoorlijk behandeld bent. Met ‘ons’ bedoelen we de medewerkers van de gemeente, het college of de burgemeester. U bent bijvoorbeeld niet behoorlijk te woord gestaan, onvolledig geïnformeerd, u krijgt geen antwoord op uw brief. Dan start er een officiële klachtenprocedure. Volg eerst het stappenplan om te bepalen of het inderdaad om een klacht gaat.

Een klacht, en dan?

Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u uitnodigen voor een gesprek over uw klacht of behandelt uw klacht telefonisch.

Daarna krijgt u bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met manier waarop de gemeente uw klacht heeft behandeld? Dan kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke instelling, zoals de Nationale ombudsman.