U dient een klacht in wanneer u vindt dat u door ons niet behoorlijk behandeld bent. Met ‘ons’ wordt bedoeld de medewerkers van de gemeente, het college of de burgemeester. Bijvoorbeeld, u bent niet behoorlijk te woord gestaan, onvolledig geïnformeerd, u krijgt geen antwoord op uw brief. U start dan een officiële klachtenprocedure. Volg eerst het stappenplan(externe link) om te bepalen of het inderdaad om een klacht gaat.

Wat moet ik doen?

Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u uitnodigen voor een gesprek over uw klacht of behandelt uw klacht telefonisch.

Daarna krijgt u bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met manier waarop de gemeente uw klacht heeft behandeld? Dan kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke instelling, zoals de Nationale ombudsman(externe link).

Hoe lang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman(externe link).