U dient een klacht in wanneer u vindt dat u door ons niet behoorlijk behandeld bent. Met ‘ons’ wordt bedoeld de medewerkers van de gemeente, het college of de burgemeester. Bijvoorbeeld, u bent niet behoorlijk te woord gestaan, onvolledig geïnformeerd, u krijgt geen antwoord op uw brief. U start dan een officiële klachtenprocedure. Volg eerst het stappenplan om te bepalen of het inderdaad om een klacht gaat.

Wilt u ons alleen iets laten weten, zonder direct een officiële klacht in te dienen, e-mail dan naar info@heuvelrug.nl.

Wat moet ik doen?

Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient. De gemeente kan u uitnodigen voor een gesprek over uw klacht of behandelt uw klacht telefonisch.

Daarna krijgt u bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met manier waarop de gemeente uw klacht heeft behandeld? Dan kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke instelling, zoals de Nationale ombudsman.

Hoe lang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken. 
  • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman.