De kliko's horen bij de woning en staan op eigen terrein. Bij verhuizing laat u de kliko's staan. Alle kliko's moeten een adressticker hebben. De  kliko voor restafval moet bovendien gechipt zijn. De chip wordt uitgelezen door de vuilniswagen zodat alleen kliko’s geleegd worden waar afvalstoffenheffing voor is betaald. Ook registreert het systeem of alle straten aan bod komen bij de afvalinzameling. Via www.mijnafvalweg.nl kunt u zelf bijhouden wanneer uw kliko voor restafval geleegd is.

Per huishouden zijn er vier soorten kliko's

 • PMD: alle verpakkingen van plastic, metaal (blik of aluminium) en drinkpakken. De kliko is grijs met een oranje sticker aan beide zijkanten en wordt elke drie weken geleegd
 • GFT: groene of bruine kliko voor groenten-, fruit- en tuinafval en etensresten. Wordt elke twee weken geleegd
 • Papier: blauwe of grijze kliko voor oud papier en karton. Wordt maandelijks geleegd
 • Restafval: grijze kliko voor al het overige afval dat niet gescheiden kan worden. Wordt elke drie weken geleegd

Woont u in een flat of een appartement? Dan maakt u gebruik van verzamelcontainers.

Inzameldag

 • De kliko moet om 7.00 uur aan de weg staan. De avond vóór de inzameldag mag de kliko vanaf 20.00 uur aan de weg gezet worden
 • Zet de kliko met gesloten deksel en met wielen aan de kant van de straat neer
 • Een gewone kliko van 140 liter mag niet zwaarder zijn dan 50 kg, een grote van 240 liter niet zwaarder dan 80 kg
 • Na het legen moet de kliko vóór 20.00 uur weer op uw eigen terrein staan
 • U vindt de inzameldagen op de afvalkalender en de afval-app
 • Bij klachten over de afvalinzameling belt u met Remondis (033 479 63 12) of mail naar utrechtseheuvelrug@remondis.nl
 • Klachten over het legen van de kliko voor papier gaan online via Reppido

Wat kost een grotere of extra kliko

Wilt u een kliko van 240 liter voor restafval of een extra kliko voor restafval of GFT aanvragen dan betaalt u daarvoor. 

 • 240 liter restafval-kliko € 140,02
 • extra GFT-kliko € 90,23
 • extra restafval-kliko € 336,02

Huishoudens van vijf personen of meer kunnen een extra kliko voor PMD aanvragen. Deze kliko is gratis.

Aanvragen, ruilen of repareren

Een gewone kliko voor restafval is voor 140 liter. U kunt een grotere kliko van 240 liter krijgen. Daar betaalt u jaarlijks extra voor. Wilt u een kliko ruilen? Van groot naar klein of van klein naar groot? Of misschien gebruikt u een kliko niet en levert u deze liever in. Wilt u het grijze deksel van de PMD-kliko laten vervangen door een oranje deksel? Kies dan voor 'kliko repareren'. 

Kliko ruilen

Voor de andere kliko’s (GFT, PMD en papier) kiest u of u een gewone of een grote kliko wilt gebruiken. Heeft u aan één kliko niet genoeg? Dan kunt u tegen betaling een extra kliko voor restafval of GFT bestellen.

Kliko aanvragen of extra bestellen

Een kliko wordt veel gebruikt. Daardoor kan het zijn dat er een defect ontstaat. U kunt dan online een reparatieverzoek indienen. Of u wilt het grijze deksel van de PMD-kliko laten vervangen door een oranje deksel.

Klilo repareren