De kliko's horen bij de woning en staan op eigen terrein. Bij verhuizing laat u de kliko's staan. De kliko moet een adressticker hebben; de kliko voor restafval heeft een chip.

Een gewone kliko voor restafval is voor 140 liter. U kunt een grotere kliko van 240 liter krijgen. Daar betaalt u jaarlijks extra voor. Voor de andere kliko’s (GFT, PMD en papier) kiest u of u een gewone of een grote kliko wilt gebruiken. Wanneer u aan één kliko niet genoeg hebt, kunt u tegen betaling een extra kliko voor restafval of GFT krijgen.

Kliko niet verplicht

U bent niet verplicht om een kliko te hebben. U mag uw afval ook naar een verzamelcontainer brengen. Voor het restafval kunt u een pasje krijgen voor een verzamelcontainer bij u in de buurt. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Via het formulier 'Kliko ruilen of inleveren' kunt u de kliko die u niet nodig heeft laten ophalen.

De verzamelcontainers voor papier en PMD zijn vrij te gebruiken. 

Huishoudens hebben de beschikking over vier kliko's.

PMD-kliko

Alle verpakkingen van plastic, metaal (blik of aluminium) en drinkpakken. De kliko is grijs met een oranje sticker aan beide zijkanten en wordt elke drie weken geleegd.

GFT-kliko

Groene of bruine kliko voor groenten-, fruit- en tuinafval en etensresten. Wordt elke twee weken geleegd.

Papier-kliko

Blauwe of grijze kliko voor oud papier en karton. Wordt maandelijks geleegd.

Restafval-kliko

Grijze kliko voor al het overige afval dat niet gescheiden kan worden. Wordt elke drie weken geleegd.

Woont u in een flat of een appartement? Dan maakt u gebruik van verzamelcontainers.

Inzameldag

  • De kliko moet om 7.00 uur aan de weg staan. De avond vóór de inzameldag mag de kliko vanaf 20.00 uur aan de weg gezet worden
  • Zet de kliko met gesloten deksel en met wielen aan de kant van de straat neer
  • Een gewone kliko van 140 liter mag niet zwaarder zijn dan 50 kg, een grote van 240 liter niet zwaarder dan 80 kg
  • Na het legen moet de kliko vóór 20.00 uur weer op uw eigen terrein staan
  • U vindt de inzameldagen op de afvalkalender en de afval app
  • Bij klachten over de afvalinzameling belt u Prezero (0800 405 05 00) of mailt u naar Prezero
  • Klachten over het legen van de kliko voor papier gaan niet via Prezero maar online via MeldDesk