De kliko's horen bij de woning en staan op eigen terrein. Bij verhuizing laat u de kliko's staan. Alle kliko's moeten een adressticker hebben. De  kliko voor restafval moet bovendien gechipt zijn. De chip wordt uitgelezen door de vuilniswagen zodat alleen kliko’s geleegd worden waar afvalstoffenheffing voor is betaald. Ook registreert het systeem of alle straten aan bod komen bij de afvalinzameling. Via www.mijnafvalweg.nl(externe link) kunt u zelf bijhouden wanneer uw kliko voor restafval geleegd is.

Een gewone kliko voor restafval is voor 140 liter. U kunt een grotere kliko van 240 liter krijgen. Daar betaalt u jaarlijks extra voor. Voor de andere kliko’s (GFT, PMD en papier) kiest u of u een gewone of een grote kliko wilt gebruiken. Wanneer u aan één kliko niet genoeg hebt, kunt u tegen betaling een extra kliko voor restafval of GFT krijgen.

Huishoudens hebben de beschikking over vier kliko's.

PMD-kliko

Alle verpakkingen van plastic, metaal (blik of aluminium) en drinkpakken. De kliko is grijs met een oranje sticker aan beide zijkanten en wordt elke drie weken geleegd.

GFT-kliko

Groene of bruine kliko voor groenten-, fruit- en tuinafval en etensresten. Wordt elke twee weken geleegd.

Papier-kliko

Blauwe of grijze kliko voor oud papier en karton. Wordt maandelijks geleegd.

Restafval-kliko

Grijze kliko voor al het overige afval dat niet gescheiden kan worden. Wordt elke drie weken geleegd.

Woont u in een flat of een appartement? Dan maakt u gebruik van verzamelcontainers.

Wilt u een kliko van 240 liter voor restafval of een extra kliko voor restafval of GFT aanvragen dan betaalt u daarvoor. 

  • 240 liter restafval-kliko € 130,54
  • extra GFT-kliko € 91,83
  • extra restafval-kliko € 313,28

Huishoudens van vijf personen of meer kunnen een extra kliko voor PMD aanvragen. Deze kliko is gratis.

Inzameldag

  • De kliko moet om 7.00 uur aan de weg staan. De avond vóór de inzameldag mag de kliko vanaf 20.00 uur aan de weg gezet worden
  • Zet de kliko met gesloten deksel en met wielen aan de kant van de straat neer
  • Een gewone kliko van 140 liter mag niet zwaarder zijn dan 50 kg, een grote van 240 liter niet zwaarder dan 80 kg
  • Na het legen moet de kliko vóór 20.00 uur weer op uw eigen terrein staan
  • U vindt de inzameldagen op de afvalkalender en de afval app
  • Bij klachten over de afvalinzameling belt u Prezero (0800 405 05 00) of mailt u naar Prezero
  • Klachten over het legen van de kliko voor papier gaan niet via Prezero maar online via MeldDesk(externe link)