Inzameldag

  • De kliko moet om 7.00 uur aan de weg staan. De avond vóór de inzameldag mag de kliko vanaf 20.00 uur aan de weg gezet worden
  • Zet de kliko met gesloten deksel en met wielen aan de kant van de straat neer
  • Een gewone kliko van 140 liter mag niet zwaarder zijn dan 50 kg, een grote van 240 liter niet zwaarder dan 80 kg
  • Na het legen moet de kliko vóór 20.00 uur weer op uw eigen terrein staan
  • U vindt de inzameldagen op de afvalkalender en de afval app
  • Bij klachten over de afvalinzameling belt u SUEZ (0800 405 05 00) of mailt de SUEZ servicelijn
  • Klachten over het legen van de kliko voor papier gaan niet via SUEZ maar online via MeldDesk

Wat is het?

Bewoners die niet in een flat of appartement woont heeft de beschikking over vier kliko's.

PMD-kliko

Voor alle verpakkingen van plastic, metaal (blik of aluminium) en drinkpakken. De kliko is grijs met een oranje sticker aan weerszijden en wordt elke drie weken geleegd.

GFT-kliko

Groene of bruine kliko voor groenten-, fruit- en tuinafval en etensresten. Wordt in de zomer en het najaar vaker geleegd. Kijk voor de exacte inzameldagen op de afvalkalender of in de afvalapp.

Papier-kliko

Blauwe of grijze kliko voor oud papier en karton. Wordt maandelijks geleegd.

Restafval-kliko

Grijze kliko voor al het overige afval dat niet gescheiden kan worden. Wordt elke drie weken geleegd.

Woont u in een flat of een appartement? Dan maakt u gebruik van verzamelcontainers.

Hoe werkt het?

De kliko's horen bij de woning en staan op eigen terrein. Bij verhuizing laat u de kliko's staan. De kliko moet een adressticker hebben; de kliko voor restafval heeft een chip.

Een gewone kliko voor restafval is voor 140 liter. U kunt een grotere kliko van 240 liter krijgen. Daar betaalt u jaarlijks extra voor. Voor de andere kliko’s (GFT, PMD en papier) kiest u of u een gewone of een grote kliko wilt gebruiken. Wanneer u aan één kliko niet genoeg hebt, kunt u tegen betaling een extra kliko voor restafval of GFT krijgen.

Kliko niet verplicht

U bent niet verplicht om een kliko te hebben. U mag uw afval ook naar een verzamelcontainer brengen. Voor het restafval kunt u een pasje krijgen voor een verzamelcontainer bij u in de buurt. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Via het onderstaande formulier 'Kliko ruilen of inleveren' kunt u de kliko die u niet nodig heeft laten ophalen.

De verzamelcontainers voor papier en PMD zijn vrij te gebruiken.