LHBTI+ in Utrechtse Heuvelrug

LHBTI+ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. De + staat voor andere genderidentiteiten, -expressies en seksuele oriëntaties. In onze gemeente mag iedereen zich thuis voelen. Wie u ook bent, wat uw seksuele voorkeur is of hoe u zichzelf ziet. Op deze pagina staat informatie over de thema's rond LHBTI+ en relevante organisaties.

Lokale en regionale inspanningen

Lokaal en regionaal spannen inwoners en organisaties zich in voor de LHBTI+ gemeenschap. Samen met hen voeren wij het LHBTI+ beleid uit zodat LHBTI’ers zich thuis voelen in onze gemeente. Dit is een blijvend punt van aandacht. Zo willen wij de acceptatie en veiligheid van LHBTI+ vergroten.

Hoe pakken wij dit aan?

Wij zijn in gesprek met mensen uit de doelgroep en met organisaties die zich inzetten voor hun belangen. Zo zorgen we ervoor dat de voorzieningen passen bij de behoefte. Hiervoor wordt in de gemeente een klankbordgroep voor overleg met de gemeente opgericht. Ook is er contact met COC Midden-Nederland en Art.1 Midden-Nederland, organisaties met veel ervaring met het opzetten van LHBTI+ beleid.

Belangrijke thema’s voor de gemeente

Veiligheid

  • Inzetten van diensten van Art. 1 Midden Nederland
  • Bekendheid geven aan het meldpunt discriminatie van Art. 1 Midden Nederland en voorlichting, gastlessen en/of trainingen op scholen
  • Inzet meldpunt Roze in Blauw van de politie

Jongeren en onderwijs

Zichtbaarheid

  • Genderneutrale toiletten in het gemeentehuis op de begane grond
  • Hijsen van de Regenboogvlag op Internationale dag tegen Homo-, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie (IDAHOBIT) 17 mei, Coming out-dag 11 oktober en Paarse vrijdag (iedere tweede vrijdag in december)

Zorg en Welzijn en ouderen

  • Samenwerken met het COC Roze 50 plus
  • In gesprek met zorginstellingen over de Roze Loper. De Roze Loper is hét certificaat voor woonzorg, thuiszorg en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals. De gemeente werkt hierin samen met gemeenten De Bilt en Zeist
  • Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzoek naar veiligheid in verzorgingstehuizen gedaan. Eén van de bevindingen is dat er behoefte is aan het vergroten van veiligheid in deze huizen

Sport

De gemeente zet in op het bevorderen van ´inclusief sporten´. In samenwerking met het lokale sport- en beweegveld en de John Blankenstein Foundation.

Waar kunt u terecht?

  • Melden Discriminatie: Art. 1 Midden-Nederland heeft een meldpunt discriminatie. U kunt hier melding doen van discriminatie en met hun medewerkers bespreken hoe u hiermee om kunt gaan
  • Politie: wilt u melding doen van geweld? Dan kunt u terecht bij het meldpunt Roze in Blauw van de politie. Roze in Blauw is een landelijk samenwerkingsverband van alle Roze in Blauw-teams uit alle politie-eenheden en diensten van de politie. Deze teams zijn aanspreekpunt voor LHBTI+ personen binnen én buiten de politie

Belangenorganisaties

Schriftelijke informatie