Samen werken aan een lokaal klimaatakkoord

De komende jaren wordt van de gemeente een grote inzet verwacht om de klimaatdoelstellingen te behalen:

  1. 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1991)
  2. Geen gebruik van fossiele brandstoffen meer vanaf 2050

Het is duidelijk dat de gemeente deze opgave onmogelijk zonder u kan invullen. Actieve deelname van onder andere bewoners, bedrijven, organisaties en scholen is essentieel. Daarbij zit er ook ongelooflijk veel kennis, expertise, motivatie en capaciteit bij onze bewoners, organisaties en bedrijven.

De uitdaging is nu om dit te activeren. Verwachting is dat hier meer voor nodig is dan vrijblijvende informatie en kennis bijeenkomsten.

Beoogde aanpak van het lokaal klimaatakkoord

Het lokaal klimaatakkoord is een ‘DOE’-akkoord. Elkaar stimuleren en inspireren. Zodat bewoners, samen met bedrijven en organisaties initiatief nemen en gezamenlijk concrete uitvoeringsprojecten ontwikkelen. Hierdoor zorgen we voor versnelling in het bereiken van onze collectieve klimaat doelstelling.

Aan tafel!

Doe-activiteiten bedenken en voorbereiden doe je aan tafel, de zogeheten klimaattafels. Samen isoleren bijvoorbeeld, met ZZP-ers een elektrische transportbus organiseren, gezamenlijk elektriciteit opwekken met zonnepanelen of het verduurzamen van het onderwijs. Het bedenken en organiseren van dit soort collectieve campagnes noemen we een klimaattafel. De klimaattafels zijn bedoeld om samen kansen te benutten en knelpunten weg te nemen.

Sluit u ook aan?

De deelnemers formuleren zelf waar raakvlakken liggen met de energietransitie en de klimaatdoelstellingen. Er zijn meerdere klimaattafels met elk een eigen duurzame ambitie, bijvoorbeeld: bewoners, bebouwde omgeving, onderwijs en zorg, bedrijven, sport en recreatie. Op basis van de gesprekken worden de intenties binnen de verschillende specifieke klimaatakkoorden opgesteld. Zo leer je van elkaar en kan elke organisatie de voor hen specifieke taken en ambities verwoorden en met elkaar uitvoeren.

Wilt u aansluiten bij de klimaattafels?

Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar duurzaam@heuvelrug.nl