Een mantelzorgwoning is een extra woonverblijf in of bij de woning van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid) of voor de persoon die zorg nodig heeft. In de mantelzorgwoning is maximaal één huishouden van twee personen toegestaan, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent of ontvangt.

Wat valt onder mantelzorg?

Intensieve zorg of ondersteuning, die niet door een beroepsmatige hulpverlener wordt gegeven aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie. Rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt. De behoefte aan mantelzorg moet met een verklaring worden aangetoond. Uw huisarts mag deze niet afgeven, het moet door een onafhankelijke arts worden verklaard.
 

Vergunning nodig?

Het is onder voorwaarden mogelijk om zonder omgevingsvergunning een mantelzorgwoning op uw eigen terrein te maken. Een mantelzorgwoning mag bijvoorbeeld zonder vergunning in de woning of in een bestaand (vergunningsvrij) bijgebouw worden gerealiseerd, wanneer u hierbij geen wijzigingen aan de draagconstructie of de voorgevel aanbrengt.

Wilt u een nieuw bouwwerk voor mantelzorg laten bouwen of plaatsen? Afhankelijk van de grootte van het perceel zijn ook daar vergunningsvrije mogelijkheden voor.

Woont u in beschermd dorpsgezocht of is uw woning een monument? Dan heeft u meestal wel een omgevingsvergunning nodig.

Check online op Omgevingsloket Online(externe link) of uw bouwplannen vergunningsvrij zijn. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit loket.

Eisen aan de mantelzorgwoning

Elk bouwwerk, vergunningvrij of niet, dient te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit(externe link). Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Beëindiging mantelzorg

Houdt de mantelzorg op? Dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft het bouwwerk niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.
 

Extra informatie

  • Een mantelzorgwoning is geen nieuwe woning en krijgt daarom geen apart huisnummer. Wilt u toch een huisnummer? Neem dan contact op met de gemeente.
  • Mantelzorgwoningen tellen niet mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Uitzonderingen hierop zijn:
    • mantelzorgwoningen die aangebouwd zijn aan de hoofdwoning of
    • een verbouwde schuur.

In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen.

Meer informatie is te vinden op mantelzorg.nl(externe link)