Een mantelzorgwoning is een extra woonverblijf in of bij de woning van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid) of voor de persoon die zorg nodig heeft. In de mantelzorgwoning mogen maximaal twee mensen wonen van wie ten minste één mantelzorg geeft of krijgt.

Wat valt onder mantelzorg?

Bij mantelzorg gaat het om intensieve zorg of ondersteuning, die niet door een beroepshulpverlener wordt gegeven. Doel is om de zorgvrager te helpen om meer zelfredzaam te zijn of deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Er moet sprake zijn van een sociale relatie tussen hulpvrager en hulpverlener. U moet de behoefte aan mantelzorg met een verklaring van een onafhankelijke arts (niet de eigen huisarts) aan kunnen tonen.

Vergunning nodig?

Onder bepaalde voorwaarden mag een mantelzorgwoning zonder omgevingsvergunning op eigen terrein staan. Bijvoorbeeld als er geen wijzigingen nodig zijn aan de draagconstructie of de voorgevel van de woning of het bijgebouw. Ook voor een nieuwe mantelzorgwoning zijn er mogelijkheden om dit vergunningsvrij te doen. Dit is afhankelijk van de grootte van het terrein waar de mantelzorgwoning komt te staan. Woont u in een beschermd dorpsgezicht of is uw woning een monument? Dan heeft u meestal wel een omgevingsvergunning nodig.

Check online op het Omgevingsloket of uw bouwplannen vergunningsvrij zijn. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit loket.

Eisen aan de mantelzorgwoning

Elk bouwwerk, vergunningsvrij of niet, dient te voldoen aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Beëindiging mantelzorg

Houdt de mantelzorg op? Volgens de wet mag u het bouwwerk dan niet als woning gebruiken. U hoeft het bouwwerk niet af te breken maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.
 

Extra informatie

  • Voor een mantelzorgwoning is het verplicht een huisnummer aan te vragen, een zogenoemd objectnummer. Een objectnummer kunt u online aanvragen
  • Mantelzorgwoningen tellen niet mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Uitzonderingen hierop zijn: mantelzorgwoningen die aangebouwd zijn aan de hoofdwoning of een verbouwde schuur. In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen

Meer informatie staat op mantelzorg.nl