Wat is het?

Wilt u op de (waren)markt gaan verkopen? Dan heeft u een marktvergunning nodig. Voor informatie kunt u terecht bij de marktmeester/buitengewoon opsporingsambtenaar via (0343) 56 56 00 of markt@heuvelrug.nl.

Weekmarkten op de Utrechtse Heuvelrug 

  • Amerongen op donderdagmiddag op het plein Allemanswaard
  • Doorn op donderdagmorgen op de Kampweg
  • Driebergen-Rijsenburg op woensdagmiddag op de Traaij tussen Oranjelaan en Nassaulaan
  • Leersum op vrijdagmorgen op het Kerkplein
  • Maarn op dinsdagochtend op de Raadhuislaan

Hoe werkt het?

Wanneer er een plaats vrij komt op een van onze markten plaatsen wij een vacature op de site van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en in het vakblad van de CVAH “De Koopman”. Belangstellenden kunnen reageren op de vacature. Wij adviseren u de website van de CVAH en dit blad regelmatig te raadplegen.

De aanmeldingen worden voor advies voorgelegd aan de selectiecommissie. Hierbij wordt een selectiestelsel gehanteerd. Gegadigden komen in aanmerking in de volgorde van het aantal toegekende punten.

De selectiecommissie brengt advies uit aan de gemeente. De geselecteerde kandidaat moet vervolgens een aanvraag voor een vergunning indienen en krijgt de vergunning.

De selectiecommissie bestaat uit: de marktmeester, voorzitter van de lokale ondernemingsvereniging en 2 marktkooplieden van de betreffende markt

Wat moet ik doen?

Aanmelden

Alleen schriftelijk aanmelden inclusief kopie van uw geldig legitimatiebewijs en foto van wagen/uitstalling. Na ongeveer 6 weken krijgt u een reactie op uw aanmelding.

Extra informatie

Een marktplaatsvergunning is iets anders dan een standplaatsvergunning. U hebt een standplaatsvergunning nodig als u een standplaats wilt op een openbare plek in de open lucht. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.