1. Wat gaat er vanaf nu gebeuren?

De gemeenteraad heeft op 9 november 2020 de beleidsnota “Niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven” vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad bepaald dat de handhaving tegen permanente bewoning op recreatieterreinen vanwege de coronacrisis pas aanvangt in 2022, behoudens in onveilige, ongezonde of criminele situaties die naar het oordeel van burgemeester en wethouders tot direct handhavend optreden nopen. Verder heeft de gemeenteraad bepaald dat een
begunstigingstermijn wordt gesteld van 1,5 jaar met een algemene mogelijkheid deze met 1,5 jaar te verlengen, mits betrokkenen kunnen aantonen er in die 1,5 jaar alles aan te hebben gedaan alternatieve woonruimte te vinden.
In de antwoorden op vragen 10 en 11 leest u hoe de handhaving in zijn werk gaat.

2. Waarom treedt de gemeente op tegen permanente bewoning?

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Vakantiegasten en recreanten zijn dan ook altijd van harte welkom. Het is prettig als de eigenaren van bungalowparken en campings kunnen bijdragen aan een goed verblijf in onze gemeente. Hiervoor is het belangrijk dat er goede recreatiebungalows en andere recreatieverblijven zijn. Dat deze verblijven waar nodig vernieuwd worden. En vooral dat deze verblijven beschikbaar zijn waarvoor ze bedoeld zijn: namelijk voor tijdelijk verblijf van onze gasten. Op een groot deel van de recreatieterreinen wordt in meer of mindere mate permanente gewoond, wat zorgt voor een aantasting van het buitengebied en de natuur. Daarnaast voldoen veel recreatieverblijven niet aan landelijke brandveiligheidseisen die gelden voor het gebruik als woning en werkt permanente bewoning het risico van ondermijning in de hand en staat het de
ontwikkeling van recreatieterreinen in de weg.
Om kwaliteitsverbetering mogelijk te maken, stelt de gemeente een nieuw en toekomstgericht bestemmingsplan vast voor recreatieterreinen. Met oog voor behoud en ontwikkeling van natuurwaarden en landschappelijke kwaliteiten. Ook treedt de gemeente op tegen permanente bewoning die is ontstaan na 31 oktober 2003 en tegen huisvesting van werknemers.

3. Wanneer is er sprake van permanente bewoning?

Als de recreatiewoning als hoofdverblijf wordt gebruikt, noemen we dat permanente bewoning. Dit is bijvoorbeeld het geval als het recreatieverblijf de plek is van waaruit u uw leven leidt. Dus als het de dagelijkse activiteiten betreft die worden gepland en ondernomen vanuit het leven in de recreatiewoning. Meestal staat de bewoner ook op dit adres ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

4. Mag ik permanent wonen in een recreatieverblijf (bijvoorbeeld chalet, stacaravan of recreatiewoning)?

Nee. Het permanent bewonen van een recreatieverblijf is niet toegestaan op grond van het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat welke bestemming een bepaald gebied heeft. In dit geval is het gebied een recreatieterrein. Ook staat beschreven in een bestemmingsplan wat er mag op zo’n terrein (zoals recreëren) en welke activiteiten juist zijn verboden (zoals permanente bewoning).

5. Als ik een deel van het jaar ergens anders ga wonen, is er dan nog steeds sprake van permanente bewoning?

Ja, als u nog steeds het grootste deel van uw leven doorbrengt in het recreatieverblijf. En dit dus als hoofdverblijf gebruikt, zoals hierboven omschreven is.

6. Als de gemeente mij inschrijft in de Basisregistratie personen op het adres van een recreatieverblijf, geeft ze hiermee toch toestemming om er permanent te wonen?

Nee, dit heeft niets met elkaar te maken. De gemeente moet u inschrijven op het adres waar u het feitelijke hoofdverblijf heeft. Dit is de gemeente verplicht volgens de Wet basisregistratie personen. Deze verplichting staat los van wat er volgens het bestemmingsplan wel of niet is toegestaan.

7. Ik sta ingeschreven in de Basisregistratie personen op een ander adres (bijvoorbeeld van een familielid), mag ik dan in een recreatieverblijf wonen?

Als dat het geval is, dan gebruikt u het recreatieverblijf als uw hoofdverblijf. Volgens de wet moet u verblijven op het adres waar u staat ingeschreven. Alleen een inschrijving op het adres van iemand anders is niet voldoende.

8. Waarom kan de gemeente de permanente bewoning van mijn recreatieverblijf niet legaliseren?

De gemeente is niet de enige die hierover gaat. Onder andere de Provincie Utrecht heeft hierover iets te zeggen. De meeste recreatieterreinen liggen in de natuur en/of in het buitengebied. In deze gebieden mag niet permanent worden gewoond. Daarnaast lukt het de gemeente en recreatieondernemers zo niet de recreatieterreinen te verbeteren.

9. De gemeente heeft het permanent bewonen van mijn recreatieverblijf al langere tijd gedoogd. Kan de gemeente mij dwingen te stoppen met wonen in een recreatieverblijf?

Ja, de gemeente kan u dwingen te stoppen met wonen in een recreatieverblijf. Alleen als u al voor 31 oktober 2003 in uw recreatiewoning woonde, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een gedoogbeschikking. In dit geval is dat een persoons- en objectgebonden gedoogbeschikking. Heeft of krijgt u deze beschikking? Dan kunt u in de huidige recreatiewoning blijven wonen. Het is niet mogelijk naar een andere recreatiewoning te verhuizen en/of de persoons- en objectgebonden gedoogbeschikking over te dragen aan een ander persoon. Ook niet bij overlijden of verhuizen.

10. Wat gaat de gemeente doen tegen permanente bewoning?

De gemeente gaat niet op alle terreinen tegelijk optreden tegen permanente bewoning. Eerst wordt uitgezocht op welke terreinen er wordt gewoond. U kunt dus een toezichthouder verwachten die komt controleren of in de recreatiewoning gewoond wordt. Vervolgens gaat de gemeente optreden als er sprake is van permanente bewoning. U krijgt dan een vaste tijd om vervangende woonruimte te vinden. Heeft u op dat moment bijvoorbeeld ernstige sociale, medische of financiële problemen? Dan kunt u om hulp en advies vragen bij een van onze sociale dorpsteams. De contactgegevens vindt u aan het einde van deze brief.

11. Als de gemeente optreedt tegen de permanente bewoning, hoe gaat dat dan?

U krijgt een brief van de gemeente als het duidelijk is dat u de recreatiewoning gebruikt voor permanente bewoning. In deze brief kondigt de gemeente aan dat zij wil dat de permanente bewoning stopt. U kunt op deze brief reageren. Het kan dat de gemeente na uw reactie niet van mening verandert. U ontvangt dan ‘een last onder dwangsom’. Dat houdt in dat u een bepaalde tijd krijgt om de bewoning te stoppen. Doet u dat niet op tijd dan kost u dat een ‘dwangsom’ (een geldbedrag).

12. Wanneer gaat de gemeente optreden tegen permanente bewoning?

De gemeente treedt vanaf 2022 op tegen permanente bewoning van recreatieverblijven die voor 6 december 2019 is ontstaan. De gemeente treedt direct op tegen gevallen van permanente bewoning die na 6 december 2019 zijn ontstaan, om te voorkomen dat de problematiek in de tussentijd groter wordt. Vanwege de coronacrisis krijgen personen die na 6 december 2019 op een recreatieterrein zijn gaan wonen eerst een waarschuwingsbrief. De handhaving tegen deze personen start ook in 2022.

13. Ik heb persoonlijke problemen, waardoor ik alleen maar in een recreatiewoning terecht kan. Waar moet ik nu naar toe?

Als u persoonlijke problemen heeft (financiële, medische, sociale problemen) dan kunt u terecht bij de sociale dorpsteams. Zij kunnen samen met u zoeken naar oplossingen en kijken op welke manier u ergens anders woonruimte kunt krijgen. De gemeente heeft zelf geen woningen en stelt ook geen
geld beschikbaar. De sociale dorpsteams proberen u te helpen. Hun contactgegevens vindt u aan het einde van deze brief. Uiteindelijk moet u stoppen met de bewoning van de recreatiewoning. Hiervoor kunt u mogelijk wel wat extra tijd krijgen.

14. Mag ik mijn recreatiewoning verhuren aan iemand anders om leegstand te voorkomen?

Dat mag, maar u mag alleen voor recreatief gebruik verhuren.

Meer informatie?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de gemeente via (0343) 56 56 00 of per e-mail
via recreatieterreinen@heuvelrug.nl. Wij helpen u graag verder.


Contactgegevens Sociale Dorpsteams

Goed om te weten: de Sociale Dorpsteams ondersteunen inwoners die vragen of hulp nodig hebben. Of u nu mensen wilt ontmoeten, op zoek bent naar (huishoudelijke) hulp, vragen heeft of zorgen heeft over opvoeden, over wonen, geldzaken of andere onderwerpen. De Sociale Dorpsteams geven informatie en advies, helpen en denken met u mee. De Sociale Dorpsteams kunnen u geen woning bieden. U vindt informatie en contactgegevens op www.samenopdeheuvelrug.nl.(externe link)