De milieustraat is bedoeld voor huishoudelijk afval:

 • dat niet meegegeven kan worden aan de inzamelingen aan huis;
 • dat ook niet in verzamelcontainers voor afval kan;
 • dat afkomstig is van huishoudens die afvalstoffenheffing in onze gemeente betalen.

De milieustraat is niet bedoeld voor verbouwingen van uw huis of de herinrichting van uw tuin.

Beperkte opening rond Koningsdag

 • Maandag 26 april is de milieustraat in Doorn open op afspraak.
 • Dinsdag 27 april zijn de milieustraten in Doorn en Rhenen dicht.

Voor Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Maarn en Maarsbergen

 • Velperengh 9, 3941 BZ in Doorn
 • Telefoon: (0343) 56 56 00
 • De milieustraat Velperengh is op afspraak van maandag tot en met zaterdag open. Bij het maken van uw afspraak ziet u op welke tijden u terecht kunt.

Afspraak maken milieustraat Velperengh Doorn

Voor Amerongen, Leersum en Overberg t/m vrijdag 30 april 2021

 • Remmerden 40, 3911 TZ in Rhenen
 • Telefoon: (0317) 681 681
 • Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-16.00 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur
 • Neem uw afvalpas mee. 

Inwoners uit Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Maarn en Maarsbergen kunnen geen gebruik maken van deze milieustraat.

Vanaf 1 mei 2021 maken alle inwoners gebruik van de milieustraat Velperengh in Doorn.

Milieustraat Remmerden in Rhenen

De milieustraat Remmerden is tot en met vrijdag 30 april nog toegankelijk voor inwoners van Amerongen, Leersum en Overberg. Op deze milieustraat is de werkwijze niet veranderd: met een pasje kunt u daar gedurende de openingstijden terecht. Vanaf 1 mei 2021 zijn de pasjes van inwoners van Utrechtse Heuvelrug niet meer geldig, en maken alle inwoners van onze gemeente gebruik van de milieustraat Velperengh in Doorn. Voor een bezoek aan deze milieustraat moet van tevoren digitaal een afspraak gemaakt worden.

Milieustraat Velperengh in Doorn: vier bezoeken per zes maanden

U kunt maximaal vier bezoeken per zes maanden plannen. Mede op basis van de ervaringen van andere gemeenten, verwachten wij dat dit voor de meeste huishoudens ruim voldoende is. Het vraagt van u wellicht iets meer planning, maar mogelijk bespaart het ook een aantal ritjes met een halfvolle achterbak.

Vooralsnog zijn er geen plannen om extra bezoeken tegen betaling toe te laten. Eerst moet blijken of de beschikbare openingstijden hier ruimte voor zouden bieden.

Evaluatie na een half jaar

Het eerste halfjaar houden we nauwlettend  in de gaten of het afsprakensysteem goed werkt. Halverwege het nieuwe jaar wordt een evaluatie uitgevoerd en gekeken of aanpassingen nodig zijn.

Waar is de milieustraat voor bedoeld?

Check van tevoren wat u wel en niet kunt brengen. Per bezoek mag 2m3 afval afgegeven worden.

Wel/niet brengen Velperengh   Wel/niet brengen Remmerden