Onze milieustraten zijn bedoeld voor huishoudelijk afval dat u niet met de inzamelingen aan huis kunt meegeven. Daar kunt u uw afval gescheiden aanbieden.

Voor Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Maarn en Maarsbergen

 • Velperengh 9, 3941 BZ in Doorn
 • Telefoon: (0343) 56 56 00
 • Vanaf 4 januari maakt u eerst een afspraak voor u de milieustraat kunt bezoeken.

Wij vragen aan de inwoners uit Amerongen, Leersum en Overberg géén gebruik te maken van deze milieustraat.

Voor Amerongen, Leersum en Overberg

 • Remmerden 40, 3911 TZ in Rhenen
 • Telefoon: (0317) 681 681
 • Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-16.00 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur
 • Neem uw afvalpas mee. 

Inwoners uit Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Maarn en Maarsbergen kunnen geen gebruik maken van deze milieustraat.

Welkom op afspraak op milieustraat in Doorn

Voor een bezoek aan de milieustraat Velperengh in Doorn maakt u eerst online een afspraak. Een toelichting vindt u in de pdf-folder hieronder.

  Afspraak maken milieustraat

De openingstijden van de milieustraat in Doorn zijn afhankelijk van de tijd van het jaar. In de rustige periode (vooral in de wintermaanden) is de milieustraat open op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 8.00-12.00 uur en op woensdag van 12.00-16.00 uur. Wanneer het in het voorjaar drukker wordt, worden de openingstijden verruimd.

Milieustraat Remmerden in Rhenen

Voor de milieustraat Remmerden in Rhenen blijft nog enkele maanden alles bij het oude. Inwoners van Amerongen, Leersum en Overberg hebben een pasje voor deze milieustraat en kunnen daar tot en met april 2021 gebruik van maken. Vanaf 1 mei is de milieustraat Velperengh in Doorn geopend voor de inwoners van alle dorpen in onze gemeente.

Waarom bezoek op afspraak?

Er speelden een aantal problemen op de milieustraat. Sinds de uitbraak van corona moesten we op zaterdag dicht. We hadden te maken met enorme pieken en dalen in het bezoekersaantal waardoor er regelmatig lange wachttijden waren, maar ook momenten dat het heel rustig was. We weten dat onze milieustraat ook bezocht werd door mensen uit andere gemeenten en door bedrijfjes. En dan zijn er de vaste klanten die zo vaak komen dat je twijfelt of het echt allemaal afval uit het eigen huishouden is dat ze meebrengen. In onze gemeente wordt 30% meer afval naar de milieustraat gebracht dan in vergelijkbare gemeenten. Dat jaagt ons op kosten, zeker nu afval steeds duurder wordt om te verwerken.

Met bezoek-op-afspraak willen we het volgende bereiken:

 • Geen wachtrijen meer: als u een afspraak maakt, weet u zeker dat u op die tijd terecht kunt.
 • Zaterdag weer open gaan.
 • Oneigenlijk gebruik voorkomen: alleen inwoners die hier afvalstoffenheffing betalen kunnen een afspraak maken.
 • Ervoor zorgen dat de milieustraat gebruikt wordt waar het voor bedoeld is, namelijk afval dat afkomstig is van het eigen huishouden.
 • Efficiënte inzet van de medewerkers waardoor ook beter toezicht op, en begeleiding aan bezoekers kan worden geboden.
 • Het verhogen van de veiligheid op de milieustraat tijdens uw bezoek.

De nieuwe werkwijze wordt een aantal maanden uitgeprobeerd. Halverwege het jaar volgt een evaluatie en wordt besloten of het – al dan niet met wijzigingen – voortgezet wordt.

Elk half jaar vier bezoeken

U kunt maximaal 4 keer per half jaar een bezoek plannen. Mede op basis van de ervaringen van andere gemeenten, verwachten wij dat dit voor de meeste huishoudens ruim voldoende is. Het vraagt van u wellicht iets meer planning, maar mogelijk bespaart het ook een aantal ritjes met een halfvolle achterbak.

Vooralsnog zijn er geen plannen om extra bezoeken tegen betaling toe te laten. Eerst moet blijken of de beschikbare openingstijden hier ruimte voor zouden bieden.

Evaluatie na een half jaar

Het eerste halfjaar houden we nauwlettend  in de gaten of het afsprakensysteem goed werkt. Halverwege het nieuwe jaar wordt een evaluatie uitgevoerd en gekeken of aanpassingen nodig zijn.

Terug naar de basis: waar is de milieustraat voor bedoeld?

De milieustraat is bedoeld voor huishoudelijk afval:

 • dat niet meegegeven kan worden aan de inzamelingen aan huis;
 • dat ook niet in verzamelcontainers voor afval kan;
 • dat afkomstig is van huishoudens die afvalstoffenheffing in onze gemeente betalen.

De milieustraat is niet bedoeld voor verbouwingen van uw huis of de herinrichting van uw tuin.

Het afvoeren van bouw- en sloopafval is in principe onderdeel van de kosten van de verbouwing en hoort niet ten laste van andere inwoners te komen. Dit afval kunt u laten afvoeren via een commercieel afvalbedrijf. Afval van kleinere klussen kan vaak wel op de milieustraat afgegeven worden. Check van tevoren wat u wel en niet kunt brengen. Per bezoek mag 2 m3 afval afgegeven worden.