De milieustraat is bedoeld voor huishoudelijk afval:

  • dat niet meegegeven kan worden aan de inzamelingen aan huis;
  • dat ook niet in verzamelcontainers voor afval kan;
  • dat afkomstig is van huishoudens die afvalstoffenheffing in onze gemeente betalen.

De milieustraat is niet bedoeld voor verbouwingen van uw huis of de herinrichting van uw tuin.

De milieustraat Velperengh is op afspraak van maandag tot en met zaterdag open. Bij het maken van uw afspraak ziet u op welke tijden u terecht kunt.

Afspraak maken milieustraat Velperengh

Check van tevoren wat u wel en niet kunt brengen. Per bezoek mag 2m3 afval afgegeven worden.

Wel/niet brengen milieustraat Velperengh

Op afspraak vier bezoeken per zes maanden

U kunt maximaal vier bezoeken per zes maanden plannen. Mede op basis van de ervaringen van andere gemeenten, verwachten wij dat dit voor de meeste huishoudens ruim voldoende is. Het vraagt van u wellicht iets meer planning, maar mogelijk bespaart het ook een aantal ritjes met een halfvolle achterbak.

Vooralsnog zijn er geen plannen om extra bezoeken tegen betaling toe te laten. Eerst moet blijken of de beschikbare openingstijden hier ruimte voor zouden bieden.

Evaluatie na een half jaar

Het eerste halfjaar houden we in de gaten of het afsprakensysteem goed werkt. Halverwege 2021 wordt een evaluatie uitgevoerd en gekeken of aanpassingen nodig zijn.