De milieustraat is voor huishoudelijk afval:

  • dat niet meegegeven kan worden aan de inzamelingen aan huis;
  • dat ook niet in verzamelcontainers voor afval kan;
  • dat afkomstig is van huishoudens die afvalstoffenheffing in onze gemeente betalen.

De milieustraat is niet bedoeld voor verbouwingen van uw huis of de herinrichting van de tuin.

Gemeentewerf bereikbaar tijdens werkzaamheden aan de N225

Vanaf 12 juli tot en met 15 augustus 2021 voert de provincie Utrecht, groot onderhoud uit aan de Driebergsestraatweg (N225) tussen de Horstlaan in Driebergen-Rijsenburg en de grens van de bebouwde kom van Doorn. De werkzaamheden geven hinder voor het verkeer en de omgeving. Tot eind juli is er een wegafsluiting voor doorgaand verkeer.

De gemeentewerf in Doorn blijft bereikbaar, maar niet altijd van twee kanten. Tot en met zaterdag 17 juli is de werf bereikbaar vanaf Driebergen-Rijsenburg. Ook is de werf bereikbaar vanaf Doorn via de Oude Rijksstraatweg. We maken hier een voorziening voor.

Vanaf zaterdagavond 17 juli tot en met maandagochtend 26 juli is de werf alleen bereikbaar vanuit Doorn. Inwoners uit Driebergen-Rijsenburg kunnen omrijden via de Oude Arnhemse Bovenweg.

Maak vooraf een afspraak

De milieustraat Velperengh is op afspraak van maandag tot en met zaterdag open. Bij het maken van uw afspraak ziet u op welke tijden u terecht kunt.

Afspraak maken milieustraat Velperengh

Controleer vooraf wat u wel en niet kunt brengen. Per bezoek mag 2m3 afval afgegeven worden.

Wel/niet brengen milieustraat Velperengh

Op afspraak vier bezoeken per zes maanden

U kunt maximaal vier bezoeken per zes maanden plannen. Op basis van ervaringen bij andere gemeenten, verwachten wij dat dit voor de meeste huishoudens ruim voldoende is. Het vraagt van u misschien iets meer planning, maar mogelijk bespaart het ook een aantal ritjes met een halfvolle achterbak.

Vooralsnog zijn er geen plannen voor extra bezoeken tegen betaling. Eerst moet blijken of de beschikbare openingstijden hier ruimte voor zouden bieden.

Evaluatie na een halfjaar

Het eerste halfjaar houden we in de gaten of het afsprakensysteem goed werkt. Halverwege 2021 evalueren we en kijken we of er aanpassingen nodig zijn.