In 2024 werken wij aan een nieuw mobiliteitsplan. Hierin beschrijven wij onder andere hoe we de komende jaren werken aan bereikbaarheid, verkeersveiligheid, fietsvoorzieningen en openbaar vervoer.

We vinden het belangrijk dat bewoners, ondernemers en organisaties die werken aan of een mening hebben over verkeer en vervoer deze mening laten horen. Zij maken dagelijks gebruik van de wegen, fietspaden en/of openbaar vervoer. Of hebben er vanuit hun organisatie kennis en ervaring mee. Wij willen deze input, ideeën en aandachtspunten graag verwerken in ons mobiliteitsplan.

In maart hebben wij alle bewoners en ondernemers gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Daarnaast gaan we tijdens expertsessies in gesprek met organisaties die werken op het gebied van verkeer en vervoer. Denk hierbij aan onder andere Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, ouderenorganisaties, vervoerders, nood- en hulpdiensten, buurgemeenten, ondernemersverenigingen, scholen, verkeersberaad en duurzaamheidsraad, dorpsnetwerken en Bartiméus.

Ook bewoners vragen we of zij met ons in gesprek willen gaan over de mobiliteit in de gemeente. Wij nodigen een selectie van bewoners die aangeven via de vragenlijst mee te willen denken hiervoor persoonlijk uit. We proberen hierbij een mix te vinden van bewoners uit alle dorpen en van alle leeftijden. Deze gesprekken vinden plaats in mei en juni.

Na de zomervakantie leggen we een ontwerp mobiliteitsplan ter inzage. Iedereen kan hier dan officieel op reageren met een zienswijze. Hierover wordt dan specifiek gecommuniceerd.

Voor vragen of meer informatie over het nieuwe mobiliteitsplan kunt u contact opnemen met projectleider Jan Willem Hut: janwillem.hut@heuvelrug.nl of bel 0343 56 56 00.