Soms kan een pand of een ander object, zoals een dorpspomp, een parkaanleg of een archeologische vindplaats, aangewezen worden als monument.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten worden door het rijk op eigen initiatief aangewezen. U kunt dus geen verzoek indienen om uw pand als rijksmonument aan te wijzen.

Hoe het werkt?

Of een pand of een ander onroerend waardevol object, monument kan worden hangt af van de cultuurhistorische waarde. Schoonheid of de betekenis voor de wetenschap kan ook een reden zijn om een object aan te wijzen als monument.

Criteria

Bij de vaststelling van de cultuurhistorische waarde wordt onder meer naar de volgende criteria gekeken.

 • Architectuurhistorische waarde
 • Architectonische waarde
 • Stedenbouwkundige waarde
 • Landschappelijk waarde
 • Historische waarde
 • Ensemblewaarde
 • Herinneringswaarde
 • Informatiewaarde
 • Zeldzaamheid
 • Representativiteit

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente om uw pand of ander bijzonder object als monument aan te wijzen. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • het adres van het potentiële monument;
 • een foto;
 • indien bekend: het bouwjaar en de architect;
 • gaat het om een archeologisch monument: informatie over archeologische vondsten en sporen.

Extra informatie

Als u niet wilt dat uw woning als gemeentelijk monument wordt aangewezen, dient u een bezwaar in bij de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u in hetzelfde pand woont als degene die de aanvraag bij de gemeente heeft gedaan. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na bekendmaking van de aanwijzing.