Wat is het?

Gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u een onderhoudssubsidie aanvragen bij de gemeente. Voor de restauratie van een gemeentelijk woonhuismonument kunt u een restauratiehypotheek en/of laagrentende lening aanvragen bij de Stichting Nationaal Restauratiefonds.

Rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u een financiële tegemoetkoming verkrijgen in de vorm van een laagrentende lening of een Instandhoudingssubsidie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Nationaal Restauratiefonds.

Wat moet ik doen?

Neemt u in ieder geval vóórdat u een aanvraag indient voor een rijks- of een gemeentelijk monument contact op met de gemeente. In een vooroverleg bij voorkeur op locatie van het monument, kunt u bespreken wat u wilt gaan doen. De gemeente kan dan aangeven of deze werkzaamheden voor een regeling in aanmerking komen. Voor een gemeentelijk monument kan aangegeven worden of er nog voldoende budget beschikbaar is om de aanvraag te honoreren. Ook bekijken wij samen of voor de betreffende werkzaamheden een vergunning benodigd is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Wat moet ik meenemen?

Een aanvraagformulier voor de onderhoudssubsidie van een gemeentelijk monument kunt u onder het tabblad Documenten downloaden. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

  • Inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau);
  • Gespecificeerde begroting van de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen en materiaal kosten per onderdeel;
  • Technische omschrijving van de werkzaamheden;
  • Foto’s van de bestaande situatie.
  • Indien nodig: plan en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie;
  • Naam en adres van de voor de uitvoering verantwoordelijke persoon en bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.