Gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Een subsidietoezegging is vanwege de financiële positie van de gemeente niet meer mogelijk.

Rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u een financiële tegemoetkoming verkrijgen in de vorm van een laagrentende lening of een Instandhoudingssubsidie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(externe link) en de Stichting Nationaal Restauratiefonds(externe link).