Zonnepanelen op monumentale gebouwen

In juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met nieuw beleid voor zonnepanelen op monumenten en beschermde dorpsgezichten in onze gemeente. Onder bepaalde voorwaarden is het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke monumenten en gemeentelijk beschermde dorpsgezichten vergunningsvrij. Voor rijksmonumenten en de rijksbeschermde dorpsgezichten (Amerongen en Rijsenburg) is de gemeente nog steeds gebonden aan wet- en regelgeving van het Rijk. Om de eigenaren van rijksmonumenten of panden binnen een beschermd dorpsgezicht toch tegemoet te komen zijn de eisen voor de omgevingsvergunningaanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen versoepeld.

Wel of niet vergunningsvrij?

Of u vergunningsvrij zonnepanelen kunt plaatsen en welke voorwaarden hiervoor gelden, hangt af van het type monument. Klik hieronder op het type monument dat op u van toepassing is om te zien of u wel of geen vergunning nodig heeft, welke voorwaarden er gelden en hoe u een aanvraag indient. 
 

Gemeentelijke monument

Op een gemeentelijk monument mag u zonder vergunning aan te vragen zonnepanelen plaatsen als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

Voor een plat dak geldt:

 • De zonnepanelen op een plat dak moeten ten minste net zo ver verwijderd te blijven van de dakrand als het paneel hoog is. Is het hoogste punt van het paneel bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn

Voor een schuin dak geldt:

 • De zonnepanelen moeten zonder (blijvende) schade aan het monument weer kunnen worden verwijderd (wijziging moet omkeerbaar zijn)
 • De bestaande dakconstructie en/of -bedekking wordt niet verwijderd of beschadigd
 • De zonnepanelen worden in een aaneengesloten vlak gelegd, met een regelmatige rangschikking in een geometrisch vlak
 • De zonnepanelen worden bij voorkeur in dezelfde richting gelegd, binnen een staand of liggend rechthoekig vlak
 • De zonnepanelen worden vrij van de nok, de zijgevels en de hoeken van de dakvlakken gelegd
 • De kleur van de zonnepanelen is zoveel mogelijk afgestemd op de kleur van het dak, zonder opvallende patronen of randen
 • Als het dak onderdeel uitmaakt van een repeterend woonblok of rij, is de plaatsing van de zonnepanelen gelijk aan die op andere delen van het woonblok of de andere gebouwen
 • Gelet op brandveiligheid, niet van toepassing op beschermde monumenten met een rieten dak

Toch een vergunning nodig?

Mocht u in uw geval niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen, dan moet u alsnog een vergunning aanvragen. Hiervoor heeft u nodig:

 • Een legplan of fotomontage van de verdeling van de zonnepanelen op het dakvlak
 • Een overzicht van het totale aantal zonnepanelen en kleur
 • Overzichts- en detailfoto’s waarop duidelijk wordt waar de voorgenomen wijziging aan het dak zal plaatsvinden

Uw zonnepanelenadviseur kan u hierbij helpen. Dit is normaliter standaard in het eerste (gratis) adviesgesprek. Uw aanvraag kunt u indienen bij www.omgevingsloket.nl(externe link).

Rijksmonument

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een rijksmonument is nog steeds een vergunning nodig. Houd rekening met de volgende voorwaarden:

Voor een plat dak geldt:

 • De zonnepanelen op een plat dak moeten ten minste net zo ver verwijderd te blijven van de dakrand als het paneel hoog is. Is het hoogste punt van het paneel bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn

Voor een schuin dak geldt:

 • De zonnepanelen moeten zonder (blijvende) schade aan het monument weer kunnen worden verwijderd (wijziging moet omkeerbaar zijn)
 • De bestaande dakconstructie en/of -bedekking wordt niet verwijderd of beschadigd
 • De zonnepanelen worden in een aaneengesloten vlak gelegd, met een regelmatige rangschikking in een geometrisch vlak
 • De zonnepanelen worden bij voorkeur in dezelfde richting gelegd, binnen een staand of liggend rechthoekig vlak
 • De zonnepanelen worden vrij van de nok, de zijgevels en de hoeken van de dakvlakken gelegd
 • De kleur van de zonnepanelen is zoveel mogelijk afgestemd op de kleur van het dak, zonder opvallende patronen of randen
 • Als het dak onderdeel uitmaakt van een repeterend woonblok of rij, is de plaatsing van de zonnepanelen gelijk aan die op andere delen van het woonblok of de andere gebouwen
 • Gelet op brandveiligheid, niet van toepassing op beschermde monumenten met een rieten dak
 • Afwijking van punt 6 (kleur zonnepanelen) en plaatsen op zichtzijde (vanaf de openbare weg) is enkel toegestaan als de zonnepanelen in een bij het dak passende kleur meer dan 10% duurder zijn, of als plaatsing op een niet zichtbare plaats resulteert in meer dan 10% verlies van de opbrengst

Hoe vraagt u een vergunning aan?

De aanvraag kunt u indienen bij het www.omgevingsloket.nl(externe link). Hiervoor heeft u nodig:

 • Een legplan of fotomontage van de verdeling van de zonnepanelen op het dakvlak
 • Een overzicht van het totale aantal zonnepanelen en kleur
 • Overzichts- en detailfoto’s waarop duidelijk wordt waar de voorgenomen wijziging aan het dak zal plaatsvinden
 • Berekening van de voorwaarde genoemd onder laatste punt (zonnepanelen in dezelfde kleur als het dak zijn 10% duurder en/of het plaatsen op de niet zichtzijde resulteert in 10% minder opbrengst)

Uw zonnepanelenadviseur kan u hierbij helpen. Dit is normaliter standaard in het eerste (gratis) adviesgesprek.

Geen monument of gemeentelijk monument in een beschermd dorpsgezicht

Voor het plaatsen van zonnepanelen binnen een rijksbeschermd dorpsgezicht is er nog steeds een vergunning nodig. Houd rekening met de volgende voorwaarden:

Voor een plat dak geldt:

 • De zonnepanelen op een plat dak dienen ten minste net zo ver verwijderd te blijven van de dakrand als het paneel hoog is. Is het hoogste punt van het paneel bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn

Voor een schuin dak geldt:

 • De zonnepanelen moeten zonder (blijvende) schade aan het monument weer kunnen worden verwijderd (wijziging moet omkeerbaar zijn)
 • De bestaande dakconstructie en/of -bedekking wordt niet verwijderd of beschadigd
 • De zonnepanelen worden in een aaneengesloten vlak gelegd, met een regelmatige rangschikking in een geometrisch vlak
 • De zonnepanelen worden bij voorkeur in dezelfde richting gelegd, binnen een staand of liggend rechthoekig vlak
 • De zonnepanelen worden vrij van de nok, de zijgevels en de hoeken van de dakvlakken gelegd
 • De kleur van de zonnepanelen is zoveel mogelijk afgestemd op de kleur van het dak, zonder opvallende patronen of randen
 • Indien het dak onderdeel uitmaakt van een repeterend woonblok of rij, is de plaatsing van de zonnepanelen gelijk aan die op andere delen van het woonblok of de andere gebouwen
 • Gelet op brandveiligheid, niet van toepassing op beschermde monumenten met een rieten dak

Hoe vraagt u een vergunning aan?

De aanvraag kunt u indienen bij het www.omgevingsloket.nl(externe link). Hiervoor heeft u nodig:

 • Een legplan of fotomontage van de verdeling van de zonnepanelen op het dakvlak
 • Een overzicht van het totale aantal zonnepanelen en kleur
 • Overzichts- en detailfoto’s waarop duidelijk wordt waar de voorgenomen wijziging aan het dak zal plaatsvinden

Uw zonnepanelenadviseur kan u hierbij helpen. Dit is normaliter standaard in het eerste (gratis) adviesgesprek.