U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. U hebt een advocaat nodig om deze aanvraag in te dienen. De advocaat dient vervolgens de aanvraag in bij de rechtbank.

Bij een minderjarige doet een van de ouders of de voogd het verzoek via een advocaat.

Aanpassen van documenten

  • Uw nieuwe voornaam moet op uw identiteitsbewijs staan. Vraag daarom een nieuw paspoort, identiteitskaart en/of nieuw rijbewijs aan
  • Als de rechter besluit dat uw voornaam gewijzigd mag worden, passen wij uw geboorteakte aan
  • Wij registreren uw nieuwe voornaam. Alle overheidsinstanties die gegevens via ons krijgen weten dan ook uw nieuwe voornaam
  • Aan andere instanties geeft u zelf door dat u een nieuwe voornaam hebt

Wat moet ik meenemen?

  • Uw geldige identiteitsbewijs

Beroep indienen

Heeft de rechter uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u binnen 3 maanden hoger beroep indienen bij het gerechtshof.

Aanvullende informatie

Transgenders hoeven niet naar de rechtbank als zij hun voornaam willen wijzigen. Een transgender kan direct terecht bij de gemeente. Wel zijn een aantal documenten nodig, waaronder een verklaring van een arts.