Eind 2015 is de gemeente Utrechtse Heuvelrug gestart met de uitgifte van natuurgraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Doorn. Binnen de hekken van de begraafplaats zijn twee bospaden gemaakt en is ruimte gecreëerd voor 153 natuurgraven. Men kiest een plek in het bos en afgezien van een houten schijf gaat het graf op in het landschap. Natuurlijk begraven is begraven op een manier die het milieu en de natuur niet of zo weinig mogelijk belast. Het natuurlijk karakter (en de beleving ervan) van de omgeving wordt minimaal beïnvloed.

Ontzorg de nabestaanden

Ordening en markering van de graven volgen het natuurgebied. Naast algemeen bosonderhoud is geen grafzorg of -onderhoud nodig. Uiteindelijk worden de graven geheel opgenomen in de natuur. Verstoring van de bodem en gebied wordt tot een minimum beperkt. Er is een gegarandeerde grafrust van 99 jaar. Alle kosten worden in één keer betaald, behalve bij voorkoop van een graf.

Hoe het werkt?

Een natuurgraf is een particulier graf, dat plaats biedt aan 1 lichaam . Het wordt uitgegeven voor 99 jaar. De locatie kan van te voren uitgekozen worden. Het grafrecht wordt op dat moment gevestigd. Zoekt u plek voor twee dan kan, op basis van beschikbaarheid, gekozen worden voor twee naast elkaar gelegen grafpercelen of voor een natuurgraf voor 2 personen.

De graflocatie wordt vastgelegd op basis van GPS-coördinaten en een daaraan gekoppeld grafnummer. Op het graf mag gedurende 15 jaar een aanduiding geplaatst zijn in de vorm vaneen houten schijf . De gemeente stelt eenmalig de houten schijf, voorzien van naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene, ter beschikking. Om het natuurlijke beeld van dit deel van de begraafplaats te behouden is andere grafversiering niet toegestaan.

Extra eisen

Om belasting van de bodem te voorkomen worden extra eisen gesteld aan de kist/lijkwade en kleding van de overledene. Alles moet van natuurlijk, goed verteerbaar materiaal zijn.

Crematie

Ook na een crematie is het mogelijk om op het natuurbegraafgedeelte van de Algemene Begraafplaats in Doorn een plekje te vinden. Men kan kiezen voor een urnennatuurgraf, voor 1 of voor 2 verteerbare urnen

Filmpje

Bekijk het filmpje over de natuurbegraafplaats Doorn op ons Youtube-kanaal.

Aanvullende informatie

Aula

De aula is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten. Deze biedt ruimte voor 100 personen. Er is een opbaarruimte/familiekamer.

Gedenken

Mochten nabestaanden toch een plek willen om hun geliefde overledenen te gedenken, dan is het mogelijk dit te doen bij de gedenkmuur op de begraafplaats. Er is ruimte voor het plaatsen van een naamplaatje en het neerleggen van bloemen.

Meer informatie

Meer informatie over de begraafplaatsen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en over de mogelijkheden bij een uitvaart krijgt u bij de uitvaartondernemer of de gemeente, (0343) 56 56 00.