Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

Bekijk van tevoren de voorwaarden(externe link) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid.

Naturalisatieceremonie

Wanneer uw aanvraag positief is ontvangen, krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Bij deze feestelijke ceremonie ontvangt u de bekendmaking dat u Nederlander bent.

Het is verplicht dat u hierbij bent. U legt tijdens deze ceremonie uw verklaring van verbondenheid af. Als u dit gedaan hebt, krijgt u de Nederlandse nationaliteit.

Wat moet ik doen?

  • Neem contact met ons om een afspraak te maken
  • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
  • Bij de aanvraag betaalt u direct de kosten

Uw aanvraag wordt behandeld door de IND. U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander mag worden.

Wat neemt u mee tijdens de afspraak:

  • uw verblijfsvergunning
  • uw geldige paspoort
  • uw geboorteakte
  • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Wat kost het?

Verzoek 1 persoon (zonder kinderen)€ 970
Gemeenschappelijk verzoek (zonder kinderen)€ 1.238
Verzoek 1 persoon (zonder kinderen), verlaagd*€ 722
Gemeenschappelijk verzoek (zonder kinderen), verlaagd **€ 991
Meenaturaliserend minderjarige, per persoon€ 143

* Verlaagd tarief geldt alleen voor wie een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd heeft of staatloos is.

** Verlaagd tarief geldt bij een gemeenschappelijk verzoek als één of allebei de partners een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd hebben of staatloos zijn.

Hoe lang duurt het?

Het duurt maximaal 1 jaar voordat u weet of u Nederlander wordt. De IND kan deze termijn 2 keer verlengen met een half jaar.

Aanvullende informatie

Als u foute informatie gegeven heeft of belangrijke informatie achterhoudt, dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.

Vragen

Beantwoordt de informatie op deze pagina uw vragen onvoldoende? Bel dan naar (0343) 56 56 89 of mail naar postbusbz@heuvelrug.nl. De vakmedewerker Burgerzaken helpt u zo snel mogelijk.