Er is voor Midden-Nederland en Schiphol een nieuwe indeling van het luchtruim in de maak. Aangezien we in onze gemeente zo veel mogelijk de rust in de stiltegebieden en woonkernen willen bewaren, volgen we deze nieuwe indeling nauwgezet.

Vierde punt om richting Schiphol te vliegen

Vliegtuigen vliegen nu vanaf drie verschillende punten het zogenoemde ‘naderingsgebied’ van Schiphol binnen. Dat gebied bevindt zich op circa 3 tot 7,5 kilometer hoogte. In de nieuwe indeling van het luchtruim komt er een vierde punt bij. Het Rijk heeft hiervoor een plan opgesteld.

Aandacht voor inwoners en nieuwbouw

In het voorjaar van 2021 heeft de provincie Utrecht het Rijk een brief gestuurd. Onze gemeente en verschillende andere gemeenten hebben deze brief ook ondertekend. Hierin staat wat de provincie en de gemeenten van de nieuwe indeling vinden. Ze vragen vooral aandacht voor het effect van overvliegende vliegtuigen op inwoners en de gevolgen voor nog te bouwen woningen.

Beslissing indeling luchtruim

Op 14 oktober 2022 is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de beslissing over de indeling. Deze beslissing is een besluit over de belangrijkste punten (de hoofdlijnen). Tegen deze beslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. De beslissing gaat alleen over het opnieuw indelen van het luchtruim.

Stiltegebieden en woonkernen vermijden

Nu het besluit is genomen, werkt het Rijk de toekomstige vliegroutes uit. Dit duurt een paar jaar. Ook de provincie Utrecht kan hierover meedenken. Dit doen ze ook namens alle gemeenten in de provincie. De provincie betrekt daarom ook de gemeenten bij het participatietraject.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Ga dan naar: https://luchtvaartindetoekomst.nl/herziening-luchtruim(externe link).