Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft gebieden aangewezen waarin het verboden is om alcoholische drank te nuttigen in de openbare ruimte. Dit verbod geldt vanaf heden en is voor onbepaalde tijd van kracht.

Het nuttigen van drank in de openbare ruimte kan soms aanleiding geven tot het veroorzaken en ervaren van overlast. Het is niet mogelijk om het gehele grondgebied van gemeente Utrechtse Heuvelrug aan te wijzen. Alleen gebieden waarbij een gerechtvaardigde vrees bestaat voor aantasting van de openbare orde, zoals dorpskernen, uitgaansgebieden, winkelcentra of andersoortige kwetsbare gebieden kunnen aangewezen worden. De selectie van de betreffende gebieden is gemaakt op basis van een analyse en meerdere gesprekken met de wijkagenten die werkzaam zijn binnen gemeente.

‘Het aanwijzen van non-alcoholgebieden zorgt ervoor dat politieagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren duidelijke handvatten hebben om te handhaven op overlast. Zo wordt overlast voorkomen of beperkt en draagt het bij aan een veilig woon- en leefklimaat voor onze inwoners.’, aldus burgemeester Naafs.

In gemeente Utrechtse Heuvelrug geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Vaak gaat het over het voorkomen en beperken van overlast. Daarom staan in de APV regels over bijvoorbeeld het organiseren van evenementen, gebruik van de openbare ruimte, honden uitlaten of sluitingstijden voor horecabedrijven. Zo houden we het voor iedereen leefbaar. Het aanwijzen van gebieden waarin het verboden is om alcoholische drank te nuttigen in de openbare ruimte is gebaseerd op artikel 2:48 van de APV Utrechtse Heuvelrug 2019.

Aangewezen non-alcohol en non-drugsgebieden op de kaart