Ondernemersplein

Wat moet u allemaal doen als u voor uzelf begint? Welke subsidies zijn er? Waar haal ik mijn financiering? Welke wetten wijzigen er binnenkort? Op het Ondernemersplein van de KvK  krijgt u van de overheid antwoord op al uw ondernemersvragen.

Ondernemers

Wij waarderen dat u onderneemt of wilt ondernemen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ondernemers en bedrijven zijn belangrijk, de economische kracht hangt daar vanaf. Een goed ondernemersklimaat en een gezonde lokale en regionale economie dragen bij aan leefbaarheid van de gemeente. Wij horen graag waarin we met u mee kunnen denken, contacten kunnen leggen, kennis kunnen delen en de randvoorwaarden voor ondernemers kunnen verbeteren.

Uitvoeringsprogramma Economische Ontwikkeling

Samen met de ondernemersverenigingen werken we aan het Uitvoeringsprogramma Economische Ontwikkeling. De thema's zijn

  • Retail en levendige dorpskernen
  • Ondernemersklimaat
  • Recreatie en toerisme
  • Duurzame economie
  • Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid

Wilt u meedoen? Laat dat weten via ondernemers@heuvelrug.nl

Relatiemanager bedrijven

U heeft als ondernemer regelmatig te maken met de gemeente. Dat roept soms vragen op. Het is praktisch wanneer u één contactpersoon heeft die u in gemeenteland op weg helpt. Algemeen bedrijfscontactpersoon is Joke van Grootveld. Zij kan u informeren, adviseren en verwijzen naar de juiste afdeling of contactpersoon. Joke van Grootveld onderhoudt ook de contacten met ondernemersverenigingen en andere bedrijfsgerelateerde instellingen.

U bereikt onze contactpersonen via het e-mailadres ondernemers@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00.

Contactpersoon agrarische bedrijven

Roxane de Beaumont is de contactpersoon voor agrarische bedrijven. Er zijn veel ontwikkelingen in de agrarische sector en het buitengebied en de regelgeving is veelomvattend en complex. De agrarisch contactpersoon is op de hoogte van wat er speelt, adviseert en stuurt mee op beleid, ook in de regio. Zij onderhoudt de reguliere contacten met de sector, zoals het overleg met Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.

U bereikt onze contactpersonen via het e-mailadres ondernemers@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00.

Maandelijks overleg met ondernemersverenigingen

Elke maand is er een overleg van wethouder economische zaken en de bedrijfscontactfunctionaris met de diverse ondernemersverenigingen. Heeft u punten voor dit overleg kunt u dit via uw ondernemersvereniging melden of per e-mail doorgeven aan ondernemers@heuvelrug.nl.

Bedrijfsbezoek

Regelmatig leggen de relatiemanager bedrijven en de wethouders economie en/of werkgelegenheid bedrijfsbezoeken af. Wij maken graag kennis met de lokale bedrijven en horen graag van u wat er speelt, of wat mogelijk beter kan in de samenwerking met de gemeente. Vraag een bedrijfsbezoek aan via onze relatiemanager bedrijven per e-mail ondernemers@heuvelrug.nl.

Nieuwsbrief voor ondernemers

Elke derde donderdag van de maand verschijnt de ondernemersnieuwsbrief met nieuws voor de ondernemers uit Utrechtse Heuvelrug. U kunt zich hiervoor aanmelden. Op LinkedIn zijn wij te volgen op #UHOnderneemt.

Bedrijveninvesteringszones

De gemeente faciliteert Bedrijveninvesteringszones (BIZ) waarbij ondernemers zelf met elkaar in een afgebakend gebied investeren bijvoorbeeld op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. U vindt ze in de winkelcentra van Doorn, Driebergen en Leersum. Meer informatie vindt u onder het kopje Ondernemersnetwerken en -verenigingen.

Regionale samenwerking in U10

In onze regio rondom Utrecht werken we samen met andere gemeenten aan een gezamenlijke koers rondom ‘groener, gezonder en slimmer’.
De wereld verandert en daarmee ook de Utrechtse regio. De dynamiek van deze permanente economische, technologische, maatschappelijke en ecologische veranderingen en ontwikkelingen is groot. Met de ‘Ontmoetingsplaats voor gezond stedelijk leven’ kiezen we voor een koers die het mogelijk maakt om maatschappelijke trends in ons voordeel te gebruiken.

 

Ondernemersnetwerken