Gemeente Utrechtse Heuvelrug, naar homepage

Ondernemersplein

Ondernemers en bedrijven zijn belangrijk voor de economische kracht. Een goed ondernemersklimaat en een gezonde lokale en regionale economie dragen bij aan leefbaarheid van de gemeente. Welkom op ons eigen Ondernemersplein.

Ondernemerspleinen

Op het Ondernemersplein van de KvK krijgt u van de overheid antwoord op alle algemene ondernemersvragen.

Bijvoorbeeld over voor uzelf beginnen, subsidies, financiering en wetswijzigingen. Op ons eigen Ondernemersplein gaat het vooral over lokale zaken.

Laat ons weten waarin wij met u mee kunnen denken, contacten kunnen leggen, kennis kunnen delen en de randvoorwaarden voor ondernemers kunnen verbeteren.

Uitvoeringsprogramma Economische Ontwikkeling

Samen met de ondernemersverenigingen werken we aan de thema's van het Uitvoeringsprogramma Economische Ontwikkeling. U kunt ook meedoen. Laat het weten via ondernemers@heuvelrug.nl.

  • Retail en levendige dorpskernen
  • Ondernemersklimaat
  • Recreatie en toerisme
  • Duurzame economie
  • Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid

Relatiemanager bedrijven

Ondernemers hebben regelmatig met ons te maken. Daarom is het praktisch als er één contactpersoon is die u in gemeenteland op weg helpt. Die u informeert, adviseert en verwijst naar de juiste afdeling of contactpersoon. De relatiemanager bedrijven onderhoudt ook de contacten met ondernemersverenigingen en andere bedrijfsgerelateerde instellingen.

De relatiemanager bedrijven is te bereiken via ondernemers@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00.

Contactpersoon agrarische bedrijven

Er zijn veel ontwikkelingen in de agrarische sector en het buitengebied en de regelgeving is veelomvattend en complex. De agrarisch contactpersoon weet wat er speelt en adviseert en stuurt mee op beleid. Ook in de regio. Zij onderhoudt de reguliere contacten met de sector. Bijvoorbeeld in het overleg met Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.

Roxane de Beaumont is onze 'contactpersoon agrarische bedrijven'. En is te bereiken via ondernemers@heuvelrug.nl of (0343) 56 56 00.

Overleg met ondernemersverenigingen

Elke maand overleggen de wethouder economische zaken en de bedrijfscontactfunctionaris met de verschillende ondernemersverenigingen. Onderwerpen voor dit overleg kunt u dit via uw ondernemersvereniging melden of per e-mail via ondernemers@heuvelrug.nl.

Bedrijfsbezoeken

Regelmatig zijn er bedrijfsbezoeken door de relatiemanager bedrijven en de wethouders economie en/of werkgelegenheid. Om kennis te maken met de lokale bedrijven en te horen wat er speelt. Of wat beter kan in de samenwerking met ons. Een bedrijfsbezoek vraagt u aan via ondernemers@heuvelrug.nl.

Ondernemersnieuwsbrief

Elke derde donderdag van de maand komt de ondernemersnieuwsbrief uit voor ondernemers uit onze gemeente. Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u de nieuwsbrief automatisch in de mailbox. Op LinkedIn zijn wij te volgen op #UHOnderneemt.

Bedrijven-Investerings-Zones

Wij faciliteren Bedrijven-investerings-zones (BIZ). Ondernemers investeren dan samen in een afgebakend gebied. Bijvoorbeeld op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. U vindt ze in de winkelcentra van Doorn, Driebergen en Leersum. Meer informatie staat onder het kopje Ondernemersnetwerken.

Regionale samenwerking U10

In de regio Utrecht werken we met andere gemeenten aan een gezamenlijke koers: ‘groener, gezonder en slimmer’. De wereld verandert, de Utrechtse regio ook. De dynamiek van deze permanente veranderingen en ontwikkelingen is groot: economisch, technologisch, maatschappelijk en ecologisch. We kiezen voor een koers waarmee we maatschappelijke trends in ons voordeel kunnen gebruiken.

Ondernemersnetwerken