Mensen met dementie moeten mee kunnen blijven doen in de samenleving. Dementie moet een geaccepteerde aandoening worden waar inwoners, organisaties en verenigingen niet vreemd van opkijken, maar begripvol en behulpzaam mee om kunnen gaan. In 2012 waren de eerste gesprekken met Alzheimer Nederland over werken naar een dementievriendelijke gemeente. In 2014 werd de basis gelegd voor de start van de ‘Initiatiefgroep dementievriendelijke gemeente’. Lees meer over dementie op de website Dementie Heuvelrug(externe link).

Initiatiefgroep

In de Initiatiefgroep zitten vertegenwoordigers van de gemeente, Alzheimer Nederland, het Seniorenplatform, een casemanager dementie en een ondernemer. De Initiatiefgroep komt ongeveer eens per 6 tot 8 weken bij elkaar om activiteiten voor een dementievriendelijke gemeente te bespreken. Deze activiteiten worden opgenomen in een Jaarplan.

Vragen, ideeën of tips geeft u door via: initiatiefgroep@heuvelrug.nl.

Ketennetwerk dementie Utrechtse Heuvelrug

Vanaf 2009 is er het ‘netwerk dementie’. Na de start in Driebergen is het netwerk met betrokken partijen uitgerold over de hele gemeente. De deelnemers in het netwerk: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Alzheimer Nederland, ISZ De Brug, QuaRijn, Santé Partners (Vitras), Diakonessenhuis, Altrecht, Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug, Huisarts(en) en Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug. Het netwerk heeft een Breed Overleg en stelt ieder jaar een ketenplan vast, bepaalt de belangrijkste onderwerpen en de houdt de voortgang bij. De ketenregisseur is het aanspreekpunt.

Casemanagers dementie

Een casemanagers dementie helpt mensen met dementie én hun omgeving. Een professional met jarenlange ervaring in de zorg. Hij of zij weet veel over dementie, de sociale kaart, regelt in de verschillende fasen van het traject de behandeling, begeleiding en steun voor mensen met dementie en hun naasten.Tijdens het dementieproces wordt de zorgbehoefte steeds groter. Dat vraagt om een vertrouwd en vast aanspreekpunt.