Wij werken midden in de samenleving aan diverse taken en projecten op verschillende terreinen. Samen met het college, de raad en de inwoners werken we voor een zo mooi mogelijke leefomgeving. Onze dienstverlening heeft de kernwaarden 'Dienstverlenend', 'Verantwoordelijk', 'Omgevingsgevoelig', 'Samenwerken' en 'Reflectie', de kerncompetenties van onze collega’s.

Netwerk

Onze organisatie heeft een netwerkstructuur. Vanuit zes thema’s werken wij samen met andere partners in onze regio aan goede dienstverlening aan onze inwoners. In het organisatieplan kunt u zien hoe dat eruit ziet.

Boom Organisatie Utrechtse Heuvelrug