Wij werken midden in de samenleving aan diverse taken en projecten op verschillende terreinen. Samen met het college, de raad en de inwoners werken we voor een zo mooi mogelijke leefomgeving. Onze dienstverlening heeft de kernwaarden 'Dienstverlenend', 'Verantwoordelijk', 'Omgevingsgevoelig', 'Samenwerken' en 'Reflectie', de kerncompetenties van onze collega’s.

Organisatie

Onze organisatie heeft een netwerkstructuur. Vanuit zes thema’s werken wij samen met andere partners in onze regio aan goede dienstverlening aan onze inwoners. In het organisatieplan(externe link) kunt u zien hoe dat eruit ziet.

Met het programma Fris@Work blijven we ons ontwikkelen. Om klaar te zijn voor de toekomst richten we ons op professionaliseren van digitale vaardigheden, verder verbeteren van onze dienstverlening en hoe wij vanuit verschillende rollen (regisseren, faciliteren en uitvoeren) met inwoners, initiatiefnemers en andere samenwerkingspartners omgaan.

Kijkje in de keuken? Bekijk hier een filmpje(externe link) over hoe wij werken.

Boom Organisatie Utrechtse Heuvelrug

Participatie

We ontwikkelen veel plannen en projecten, in en voor de samenleving. Dat doen we al jaren samen met inwoners en partners. De samenleving verandert en dat vraagt om een andere aanpak. Lees meer over onze vernieuwde participatie-aanpak in 'Sluit je aan? Aanpak Participatie bij Planvorming'(externe link).