Papier en karton

Papier en karton wordt een keer per maand huis-aan-huis ingezameld in de blauwe kliko of de grijze kliko met blauw deksel.

Papier en karton naast de kliko wordt niet meegenomen. De inzamelwagens zijn niet geschikt om los papier in te gooien. Bovendien is het slecht voor de kwaliteit van het papier dat nat en vies kan worden. Los papier kan ook verwaaien en als zwerfafval in de bosjes belanden.

Wat als mijn papierkliko vol is?

Het klein en plat maken van kartonnen dozen helpt al enorm. Dan past er veel meer in uw kliko. In alle dorpen zijn verzamelcontainers voor dozen en overig oud papier waar u gebruik van kunt maken. 

Heeft u echt heel veel en groot karton, maak dan gebruik van de milieustraat in Doorn of van een van de grote bovengrondse papiercontainers in de gemeente:

  • Amerongen: Majoorsweg 8 (Muziekvereniging Ons Genoegen), maandag t/m zaterdag van 08.00-18.00 uur
  • Doorn: Buurtweg 3b (Voetbalvereniging DEV) maandag t/m zaterdag 09.00-20.00 uur
  • Overberg: Dwarsweg 65b, (Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Kerk) dagelijks 08.00-20.00 uur

Wat hoort niet bij het oud papier?

In melkpakken en andere drinkpakken zit een plastic of aluminium laagje. Daarom gaan deze in PMD-bak. Meer informatie staat op de website van Milieu Centraal

Minder papier verzamelen?

Minder papier verzamelen? Bij de gemeente kunt u nee/ja-stickers krijgen die u op uw brievenbus kunt plakken. Op deze stickers staat welke reclame u niet wilt krijgen.

Klachten over de papierinzameling?

Als u klachten over de papierinzameling heeft kunt u ons bellen (0343) 56 56 00 of e-mailen werf@heuvelrug.nl

Wat gebeurt ermee?

Verenigingen krijgen een vergoeding voor ingezameld papier. Ingezameld papier en karton wordt verhandeld als grondstof voor nieuw papier. Meer dan 75% van het nieuwe papier wordt van oud papier gemaakt.