Op de gemeentelijke begraafplaats zijn naast algemene begraafplaatsen ook particuliere graven. Particuliere graven zijn bestemd voor twee overledenen en worden uitgegeven voor 10, 15, 20, 30 of 50 jaar. Het grafrecht kan na afloop van de termijn verlengd worden. De rechthebbende heeft alleenrecht op het graf en bepaalt wie er in het graf geplaatst worden.

Een graf aanvragen

De uitvaartondernemer kan een particulier graf aanvragen bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

Stuur bij de aanvraag de volgende informatie mee:

  • naam, geboortedatum en geboorteplaats van de overledene
  • datum en plaats van overlijden
  • datum van de begrafenis
  • keuze huurperiode van de rustplaats (bijvoorbeeld 10, 15, 20, 30 of 50 jaar)
  • eventueel het grafnummer

Wat kost een graf en het onderhoud?

De kosten voor het kopen van grafruimte, de kosten van begraven of het bijzetten van een overledene in een (urnen)graf of nis staan in de verordening lijkbezorgingsrechten(externe link).

Kosten voor onderhoud

De kosten voor het onderhoud van de begraafplaats vallen onder het tarief voor grafrecht. Is het grafrecht vóór 1 januari 2019 afgesloten en is het onderhoud niet afgekocht? Dan krijgt u ieder jaar een rekening voor het onderhoud. Wilt u het onderhoud alsnog afkopen? Dit vraagt u schriftelijk aan. Afhankelijk van het aantal jaren dat u al betaald heeft bepalen wij het afkoopbedrag.

Vervallen van grafrecht

Voordat het grafrecht verloopt schrijven wij de rechthebbende aan of de grafrechten verlengd moeten worden. Verlengen kan voor een periode van 5, 10 of 20 jaar. Wordt er niet verlengd of doet de rechthebbende afstand van de rustplaats? Dan komt de rustplaats weer in eigendom van de gemeente.

Afstand doen van een graf

Is de huurperiode nog niet afgelopen maar wilt u het graf niet meer? Dan kunt u afstand doen met een afstandsverklaring grafruimte.

Overschrijven van een graf

Wilt u de grafrechten over laten schrijven? Gebruik daarvoor het verzoek overschrijven grafruimte. 

Grafruimtes Oude Algemene Begraafplaatsen

Op de Oude Algemene Begraafplaatsen wordt niet meer begraven. Alleen bijzetten in bestaande grafruimtes kan nog. Behalve op de Oude Algemene Begraafplaats in Driebergen-Rijsenburg. Daar kunnen alleen asbussen of urnen bijgezet worden.