We zijn graag open en transparant over wie er subsidie ontvangt van onze gemeente. Daarom publiceren we regelmatig een actuele publicatielijst subsidieaanvragen en -vaststellingen. Hierin staat welke organisaties en inwoners subsdie hebben gekregen. Er staat bij onder welke subsidieregeling de subsidie valt. Om de privacy van onze inwoners te beschermen staan er in de lijst geen namen van inwoners of van éénmanszaken.