Realisatiefase wandelroutenetwerk Utrecht-oost van start

Diverse wandelroutes op de Utrechtse Heuvelrug, regio Amersfoort en delen van de Gelderse Vallei worden onderdeel van een uniform bewegwijzerd wandelroutenetwerk. De provincie Utrecht en dertien gemeenten hebben een overeenkomst gesloten voor de realisatie hiervan.

Het nieuwe wandelroutenetwerk verbindt straks natuur- en recreatiegebieden, steden en dorpen via de bestaande wandelpaden aan elkaar. Het netwerk wordt, via bestaande wandelpaden, gemarkeerd met knooppuntnummers. Dit is een landelijk beproefd systeem en vergelijkbaar met de bekende fietsknooppunten. Het beoogde wandelnetwerk in Utrecht-oost heeft naar schatting een lengte van totaal 865 kilometer. 

Afgelopen jaren is al ruim 1800 kilometer wandelnetwerk gerealiseerd in het Groene Hart, Utrecht-midden, Vijfheerenlanden en de Kromme Rijnstreek. Dit is het resultaat van jarenlange samenwerking tussen provincie Utrecht, gemeenten, terreinbeheerders en landgoedeigenaren, wandelorganisaties en talloze vrijwilligers. Gedeputeerde Arne Schaddelee: ,,Het is onze ambitie nu het wandelnetwerk ‘af te maken’ en te komen tot één aaneengesloten netwerk van wandelmogelijkheden in de gehele provincie Utrecht. Dit versterkt ons hoofdnetwerk en biedt talloze kansen voor recreatie in de buitenlucht.” 

Wethouder Rob Jorg ondertekende de overeenkomst namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug: ,,De realisatie van dit netwerk in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug draagt bij aan gezondheid, de leefomgeving en onze lokale economie. Ook bieden de wandelnetwerken mogelijkheden voor sturing en spreiding van recreatieve druk en het creëren van eenduidige recreatieve bewegwijzering. Hiermee worden ook de rustgebieden voor de dieren ontzien.” 

De verwachting is dat het nieuwe wandelroutenetwerk eind 2023 gereed is.

Bestuurders gemeenten en provincie ondertekenen wandelnetwerk utrechts oost
Ondertekening overeenkomst wandelroutenetwerk door bestuurders van provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist.