Rekenkamercommissie

In de Gemeentewet staat dat elke gemeente een Rekenkamer(commissie) moet hebben. De Rekenkamercommissie onderzoekt ‘de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid’ van het bestuur van de gemeente. Dit betekent dat de Rekenkamercommissie onderzoek doet naar de manier waarop de gemeente bestuurd wordt. De Rekenkamercommissie geeft over onderzochte onderwerpen, als dat nodig is, adviezen aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over hoe het beter kan.

De Rekenkamercommissie in Utrechtse Heuvelrug bestaat uit:

  • Dhr. P. Bremmer (voorzitter)
  • Mevr. A. Hiemstra (lid)
  • Mevr. P. Kremer (lid)
  • Mevr. K. Koopman is secretaris van de Rekenkamercommissie.

Invloed uitoefenen op te onderzoeken onderwerpen?

U kunt als inwoner van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan de Rekenkamercommissie een voorstel doen voor een te onderzoeken onderwerp. U bereikt de Rekenkamercommissie via rekenkamer@heuvelrug.nl.