De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Peter Bremmer, voorzitter
  • Aly Hiemstra, lid
  • Petrie Kremer, lid
  • Cecile Bus, secretaris

De rekenkamercommissie is bereikbaar via rekenkamer@heuvelrug.nl.

https://heuvelrug.notubiz.nl/dossiers/28273