Verkoop reststroken groen gestopt

Wij hebben veel grond in eigendom. Soms zijn dit kleine stroken openbaar groen naast een woning of particuliere tuin. Wij noemen dat reststroken of snippergroen. In het verleden was het soms mogelijk om zo’n strook snippergroen te kopen als deze grensde aan uw tuin of woning. Soms zijn deze groenstroken (met of zonder afspraak met de gemeente) zelfs al in gebruik.

Geen aanvragen meer mogelijk

In een pilot zijn in 2023 in Leersum 72 percelen voor verkoop aangeboden. Inmiddels zijn de termijnen om interesse te tonen voor de aangeboden percelen verstreken. Alleen de percelen waar interesse in is getoond wordt de verkoop voor afgehandeld.

Voor alle overige snippergroenstroken geldt dat de gemeente sinds maart 2023 gestopt is met het in behandeling nemen van aanvragen voor aankoop van snippergroen. Belangrijke reden hiervoor is dat de gemeente voor diverse uitdagingen staat op het vlak van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Voor deze uitdagingen is veel ruimte nodig. Daarom zijn wij op dit moment bezig met het in kaart brengen van de gronden om vervolgens te kunnen bepalen waar en hoeveel ruimte er nodig is om onze duurzaamheid en klimaat doelen te behalen.

Het is voorlopig niet mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen. Zodra dit wel weer mogelijk is, zullen wij dit via de website en het Gemeentenieuws bekend maken.