Wij hebben veel grond in eigendom. Bijvoorbeeld reststroken of snippergroen. Dat zijn kleine stroken openbaar groen die vaak direct naast woningen of particuliere tuinen liggen. Groene onderdelen uit het ontwerp van de wijk. Zonder eigen functie.

Grenst zo’n strook snippergroen aan een tuin van een woning? Dan kan het voor de eigenaar aantrekkelijk zijn om de strook bij de tuin te trekken. Soms zijn ze (met of zonder afspraak) zelfs al in gebruik.

Verkoop reststroken groen

De gemeenteraad wil één kaart voor de hele gemeente met daarop al het snippergroen dat in de verkoop is. Zo is duidelijk welke percelen inwoners eventueel kunnen kopen. Tot 28 februari 2023 werd elke aanvraag voor verkoop apart bekeken. In de nieuwe aanpak bekijken wij per dorp welke percelen verkocht kunnen worden. Wanneer voor een dorp bekend is welke reststroken inwoners kunnen kopen, kan de eigenaar van het aangrenzende perceel een aanvraag doen. De verkoop kan alleen als ook de nutsbedrijven akkoord zijn met de verkoop. 

In Leersum zijn wij begonnen met een proef, om de voorwaarden voor de verkoop te kunnen bepalen. In totaal zijn daar 72 percelen die wij geschikt vinden om te verkopen. Inwoners die in aanmerking komen voor het kopen van een reststrook worden hiervoor benaderd. Bij interesse wordt er als dat nodig is, akkoord gevraagd aan de nutsbedrijven. Pas na een akkoord kan de verkoopprocedure verder in gang worden gezet. De adressenlijst met percelen staat onderaan deze pagina.

Niet elk perceel komt in aanmerking voor verkoop. Belangrijke eisen:

  • het perceel is van de gemeente
  • het perceel ligt binnen de bebouwde kom
  • het perceel heeft geen belangrijke functie voor biodiversiteit
  • het perceel is geen onderdeel van het Groenstructuurplan
  • verkoop brengt de verkeersveiligheid niet in gevaar
  • het perceel grenst aan een perceel van een particulier

Aanvragen of meer informatie

Heeft u interesse in het kopen van een reststrook in Leersum? Kijk op de lijst onderaan deze pagina welke percelen in aanmerking komen voor verkoop. Het online aanvraagformulier staat onder de groene knop ‘snippergroen/reststrook kopen in Leersum’.

U kunt voor andere dorpen voorlopig geen aanvraag indienen. We zijn nog bezig met de situatie in de andere dorpen te bekijken. Komende jaren maken we per dorp bekend of er percelen in aanmerking komen voor verkoop.

Dit maken wij bekend op deze pagina en via andere kanalen. Vervolgens kunt u via de ‘Adressenlijst verkopen percelen’ contact met ons opnemen en een aanvraag indienen.

Voor vragen en informatie over dit onderwerp kunt u een bericht sturen naar: snippergroen@heuvelrug.nl.

Adressenlijst te verkopen percelen Leersum

Veelgestelde vragen over snippergroen