Alle dorpen op de Heuvelrug hebben hun eigen karakter, dat terug te zien is in de winkelgebieden. Deze winkelgebieden moeten krachtig en levendig blijven, want hiermee bieden we de inwoners voorzieningen en werkgelegenheid.

Daarom willen we samen met de lokale ondernemers de winkelgebieden in onze gemeente nog sterker maken. Hiervoor hebben gemeente en ondernemers samen de Retailparagrafen opgesteld. Het document vindt u hieronder. 

Terrassenbeleid

Met het nieuwe terrassenbeleid willen we meer levendigheid in de winkelgebieden stimuleren. Niet door heel veel regels op te stellen, maar wel duidelijke richtlijnen. Om terrasbezoek in onze dorpen voor iedereen prettig te houden. Op basis van de enquête-uitslagen en de bijeenkomst met ondernemers en de kennis en ervaring binnen de gemeente, gaan we nu een concept-beleidsplan opstellen.

Promotie winkelgebieden

Samen met de ondernemers en het Regionaal Bureau voor Toerisme promoten we onze winkelgebieden. U ziet dit bijvoorbeeld op de website daarvoor:
https://www.opdeheuvelrug.nl/verken-de-heuvelrug/shoppen(externe link).

Ook meedoen of tips? Meldt u bij:
https://www.opdeheuvelrug.nl/partners/partner-worden/shoppen-campagne(externe link).