Rhenam onderzoekt toekomst van sporthal De Ploeg

Woningcorporatie Rhenam is eigenaar van sporthal De Ploeg in Amerongen. Vanwege de behoefte aan betaalbare woningen, de hoge kosten voor het in standhouden van de sporthal en de noodzaak voor renovatie en verduurzaming is het de wens van Rhenam om de sporthal te slopen om ruimte te maken voor nieuwe woningen. Vanwege een overeenkomst met ons als gemeente en het feit dat sporthal De Ploeg gebruikt wordt voor onder andere schoolgym is dit niet zomaar mogelijk. Wij hebben ook belang bij nieuwe betaalbare woningen om op de lange termijn onze dorpen vitaal te houden. Maar wij vinden het noodzakelijk dat schoolgym, sport en het jeugdhonk in het dorp behouden blijven. Onder leiding van Rhenam denken wij mee om tot een passende oplossing te komen, met het behoud van deze basis faciliteiten. 

Meerdere scenario’s zijn de afgelopen tijd onder leiding van Rhenam breed geanalyseerd op haalbaarheid en draagvlak. Uit de analyse is het scenario waarin een gymzaal en het jeugdhonk op de huidige locatie terugkomen en een blaashal voor de sporten hockey en korfbal tijdens de wintermaanden op de Burgwal komt als mogelijke oplossing gekomen. Onder leiding van Rhenam wordt dit scenario dan ook verder onderzocht en uitgewerkt tot een principevoorstel om aan te bieden aan het college. Bij een principevoorstel geeft het college aan of zij positief of negatief staat tegenover de voorgestelde ontwikkeling. 

Indien het college positief tegenover de voorgestelde ontwikkeling staat zijn er nog diverse stappen te nemen om tot een omgevingsvergunning te komen. Participatie door Rhenam over de ontwikkeling vindt in een volgende fase plaats.