Voor het aanvragen van een rijbewijs maakt u online een afspraak. Na zes werkdagen kunt u het rijbewijs op afspraak afhalen. U vraagt persoonlijk aan en haalt uw rijbewijs ook persoonlijk af. Als u dat wilt, bezorgen wij het document ook bij u thuis.

De datum van aanvraag is ook de ingangsdatum van het nieuwe rijbewijs! Voorbeeld: loopt uw rijbewijs af op 30 oktober maar vraagt u op 1 september een nieuwe aan? Dan is de ingangsdatum van uw nieuwe rijbewijs 1 september.

Bezorging

U kunt uw rijbewijs thuis laten bezorgen. Dit kost € 4,95 per bezorgadres. Bezorgen kan ook op een ander adres in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden). U moet aanwezig zijn bij de aflevering. Bij de aanvraag geeft u aan of u uw rijbewijs wilt laten bezorgen.

Meenemen

 • Een pasfoto in kleur die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s
 • Bij het aanvragen van uw eerste rijbewijs: een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
 • Bij het verlengen van uw rijbewijs: het rijbewijs dat u al hebt. Als dit niet meer geldig is, neem dan ook een geldig paspoort of geldige identiteitskaart mee

Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar

Vanaf 17 jaar kunt u uw rijbewijs halen. Tot uw 18 jaar rijdt u onder begeleiding van een coach. U mag maximaal 5 coaches hebben. Dit regelt u zo:

 • de coaches registreren zich bij de RDW
 • na deze geregistratie vraagt u een begeleiderspas aan
 • met deze begeleiderpas vraagt u bij de gemeente uw rijbewijs aan

Wat kost het?

Tarieven 2021

 • Aanvraag of vernieuwen € 41,00
 • Vermissing € 60,25
 • Spoedaanvraag € 75,10
 • Vermissing met spoedaanvraag € 94,35

> Gezondheidsverklaring

Moet u om een rijbewijs aan te vragen of te verlengen een gezondheidsverklaring hebben? U kunt dan pas een afspraak voor aanvragen of verlengen maken nádat u van het CBR bericht heeft ontvangen dat u gezond genoeg bent om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Het is belangrijk dat u gezond genoeg bent om veilig aan het verkeer deel te nemen. Het CBR beoordeelt dit aan de hand van de door u ingevulde gezondheidsverklaring. Deze gezondheidsverklaring kunt u online bij het CBR invullen.

Nadat u bericht van het CBR heeft ontvangen dat u gezond genoegd bent om veilig aan het verkeer deel te nemen, kunt u bij ons een afspraak maken voor het aanvragen/verlengen van uw rijbewijs.

Een gezondheidsverklaring is nodig als

 • u voor het eerst een praktijkexamen aanvraagt
 • u een categorie-uitbreiding van uw rijbewijs aanvraagt
 • u uw rijbewijs C en/of D haalt of verlengt
 • u een medische beperking heeft
 • uw rijbewijs is ingenomen
 • u 75 jaar of ouder bent

Een medische keuring is nodig als

 • u een medische beperking hebt
 • u 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt
 • u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig hebt

> Omwisselen rijbewijs

Omwisselen militair rijbewijs

Een Nederlands militair rijbewijs is buiten de militaire organisatie niet geldig. Wel kunt u het militair rijbewijs bij de gemeente omwisselen voor een normaal rijbewijs. U moet dat binnen 3 jaar doen, nadat het militair rijbewijs is afgegeven. Na 6 tot 13 weken krijgt u schriftelijk bericht van het CBR. Dan kunt u een gewone afspraak maken met de gemeente voor het aanvragen van een rijbewijs.

Omwisselen buitenlands rijbewijs

Met een geldig buitenlands rijbewijs mag u een bepaalde tijd in Nederland blijven rijden. Dit hangt af van het land waar uw rijbewijs is afgegeven. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de RDW. Als u uw buitenlandse rijbewijs wilt omwisselen voor een Nederlands rijbewijs, kan dat in bepaalde gevallen. Bekijk de voorwaarden van de RDW.

 • De gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de RDW
 • De RDW stuurt u, als alles akkoord is een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente
 • Naast uw buitenlandse rijbewijs ook een paspoort of identiteitskaart meenemen

Brexit en omwisselen rijbewijs Verenigd Koninkrijk

Rijbewijshouders met een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk die ingeschreven staan in Nederland, hebben tot 31 december 2020 de tijd om het rijbewijs om te wisselen volgens de nu geldende regels. Dit betekent dat het rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk tot 31 december 2020 gezien wordt als een EU-rijbewijs.

Na 31 december 2020 is de overgangsfase voorbij en gelden andere voorwaarden om het rijbewijs om te wisselen, omdat het Verenigd Koninkrijk dan geen EU-land meer is.

Code 95

Voor beroepschauffeurs geldt dat zij na 31 december 2020 geen code 95 meer bij kunnen laten schrijven op het Nederlandse rijbewijs. Code 95 vanuit het Verenigd Koninkrijk is dan niet meer geldig.

Afspraak voor omwisselen buitenlands rijbewijs

> Rijbewijs kwijt of gestolen

 • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie
 • Heeft u DigiD, dan kunt u de vermissing of diefstal van het rijbewijs online aan het RDW doorgeven. Uw rijbewijs wordt daarmee direct ongeldig. U maakt daarna de afspraak voor het aanvragen van een rijbewijs.
 • Heeft u geen DigiD, dan kunt u een afspraak maken voor het aanvragen van een rijbewijs. Bij deze aanvraag ondertekent u een Verklaring van vermissing
 • Als u uw rijbewijs verliest in het buitenland, doet u aangifte bij de politie ter plaatse.

> Geldigheid

 • Jonger dan 65 jaar: 10 jaar
 • Tussen de 65 en 70 jaar: tot 75e verjaardag
 • Tussen de 70 en 75 jaar: 5 jaar
 • Ouder dan 75 jaar: maximaal 5 jaar

Rijbewijs C (vrachtwagen) en rijbewijs D (bus) zijn maximaal 5 jaar geldig.

> Beginnersrijbewijs

Beginnende bestuurders krijgen een beginnersrijbewijs. Hoe lang u een beginnende bestuurder bent hangt af van uw leeftijd. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een strafpuntensysteem voor zware overtredingen in het verkeer.

 • 17-jarigen, zijn 7 jaar beginnend bestuurder
 • 18- jarigen of ouder, zijn 5 jaar beginnend bestuurder

 

> Code 95 voor bus of vrachtwagen

Als u beroepschauffeur op een bus of vrachtwagen wilt worden, dan moet u de code 95 op uw rijbewijs laten bijschrijven. Dit kunt u doen nadat u bent geslaagd. Meer informatie over code 95 vindt u bij het CBR.

Vervallen vrijstelling code 95 per 1 december 2020

Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben automatisch de code 95 gekregen voor de duur van het rijbewijs. Dit op basis van hun leeftijd.

De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet mag. De Nederlandse overheid moet dit terugdraaien. Hiervoor is een wetswijziging doorgevoerd, die in gaat per 1 december 2020.  

Alle rijbewijshouders met een C en/of D rijbewijs geboren voor 1 juli 1955 met een nu nog geldige code 95, ontvangen een brief van het ministerie IenW. In de brief staat wat de chauffeur moet doen om de code 95 op het rijbewijs te behouden.

Wanneer moet een nieuw rijbewijs worden aangevraagd?

Rijbewijshouder is geen beroepschauffeur

 1. De code 95 op het rijbewijs verloopt voor 1 december 2020. De rijbewijshouder hoeft geen nieuw rijbewijs aan te vragen.
 2. De code 95 verloopt na 1 december 2020. De rijbewijshouder moet een nieuw rijbewijs aanvragen tussen 1 december 2020 en 1 januari 2021.

Rijbewijshouder is een beroepschauffeur

De rijbewijshouder moet zijn Vakbekwaamheid behalen voor 1 december 2020. Een nieuw rijbewijs aanvragen is nog niet nodig.

Actuele informatie is ook te vinden op de website van Rijksoverheid.

Vragen

Beantwoordt de informatie op deze pagina uw vragen onvoldoende? Bel dan naar (0343) 56 56 89 of mail naar postbusbz@heuvelrug.nl. De vakmedewerker Burgerzaken helpt u zo snel mogelijk.