Voor het aanvragen van een rijbewijs maakt u online een afspraak. Na zes werkdagen kunt u het rijbewijs op afspraak afhalen. U vraagt persoonlijk aan en haalt uw rijbewijs ook persoonlijk af. Als u dat wilt, bezorgen wij het document ook bij u thuis. Thuisbezorgen duurt ongeveer 2,5 week. U kunt uw rijbewijs ook online aanvragen. 

Online verlengen van uw rijbewijs

Wilt u uw Nederlandse rijbewijs online verlengen of met een categorie uitbreiden? U kunt via de website van de RDW de aanvraag regelen. Na twee werkdagen is het rijbewijs klaar voor afhalen. Maak voordat u de online aanvraag bij de RDW start, eerst een afspraak voor het afhalen! De eerstvolgende mogelijkheid voor het afhalen van uw rijbewijs kan namelijk over meer dan twee werkdagen zijn. 

Een eerste rijbewijs aanvragen, een spoedaanvraag een rijbewijs aanvragen na diefstal of vermissing? Dat doet u nog altijd persoonlijk bij de gemeente.

De online aanvraag begint bij een RDW-erkende fotograaf. Meer informatie, zoals de voorwaarden, staan op de website van de RDW. Hoe de online aanvraag precies werkt, ziet u in de instructievideo van de RDW.

Let op: de RDW-erkende fotograaf vraagt mogelijk een vergoeding voor het in gang zetten van de aanvraag.

Bezorging

U kunt uw rijbewijs thuis laten bezorgen. Bezorgen duurt ongeveer 2,5 week en kost € 5 per bezorgadres. Bezorgen kan ook op een ander adres in Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden). U moet aanwezig zijn bij de aflevering. Bij de aanvraag geeft u aan of u uw rijbewijs wilt laten bezorgen.

Meenemen

 • Een pasfoto in kleur die voldoet aan de eisen voor pasfoto’s
 • Bij het aanvragen van uw eerste rijbewijs: een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
 • Bij het verlengen van uw rijbewijs: het rijbewijs dat u al hebt. Als dit niet meer geldig is, neem dan ook een geldig paspoort of geldige identiteitskaart mee

Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar

Vanaf 17 jaar kunt u uw rijbewijs halen. Tot uw 18 jaar rijdt u onder begeleiding van een coach. U mag maximaal 5 coaches hebben. Dit regelt u zo:

 • de coaches registreren zich bij de RDW
 • na deze registratie vraagt u een begeleiderspas aan
 • met deze begeleiderpas vraagt u bij de gemeente uw rijbewijs aan

Wat kost het?

Tarieven 2024

 • Aanvraag afgeven, vernieuwen of omwisselen rijbewijs: € 51,10
 • Rijbewijs met vermissing € 73,25
 • Rijbewijs met spoedaanvraag € 90,75
 • Rijbewijs met vermissing en spoedaanvraag € 112,90

Online inloggen met rijbewijs

U kunt uw rijbewijs gebruiken om online in te loggen. Binnen 5 werkdagen na ophalen van het rijbewijs ontvangt u een brief van DigiD met daarin een pincode. Met die code kunt u de inlogfunctie van uw rijbewijs activeren. Zo maakt u het rijbewijs geschikt om in te loggen bij bijvoorbeeld overheidswebsites. Dit is niet verplicht.

Gezondheidsverklaring

Moet u om een rijbewijs aan te vragen of te verlengen een gezondheidsverklaring hebben? U kunt dan pas een afspraak voor aanvragen of verlengen maken nádat u van het CBR bericht heeft ontvangen dat u gezond genoeg bent om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Het is belangrijk dat u gezond genoeg bent om veilig aan het verkeer deel te nemen. Het CBR beoordeelt dit aan de hand van de door u ingevulde gezondheidsverklaring. Deze gezondheidsverklaring kunt u online bij het CBR invullen.

Bent u 75 jaar of ouder?

Mensen van 75 jaar of ouder kunnen wél een gezondheidsverklaring bij ons afhalen. Dit kan alleen op afspraak!

Nadat u bericht van het CBR heeft ontvangen dat u gezond genoegd bent om veilig aan het verkeer deel te nemen, kunt u bij ons een afspraak maken voor het aanvragen/verlengen van uw rijbewijs.

Een gezondheidsverklaring is nodig als

 • u voor het eerst een praktijkexamen aanvraagt
 • u een categorie-uitbreiding van uw rijbewijs aanvraagt
 • u uw rijbewijs C en/of D haalt of verlengt
 • u een medische beperking heeft
 • uw rijbewijs is ingenomen
 • u 75 jaar of ouder bent

Een medische keuring is nodig als

 • u een medische beperking hebt
 • u 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt
 • u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig hebt

Rijden zonder rijbewijs bij omwisseling

U maakt zelf de keuze of u blijft rijden tijdens de aanvraag. U mag in een voertuig rijden als u hiervoor een geldig rijbewijs heeft. Wordt u als bestuurder door de politie gestopt, dan moet u uw rijbewijs kunnen laten zien. De politie kan een boete geven als u dit niet kunt. De kans dat de politie u stopt is klein als u zich aan de verkeersregels houdt. Gebeurt dit toch (bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole)? Dan kan de politie bij ons navragen of er een omwisselingsaanvraag is gedaan en of u een geldig rijbewijs heeft ingeleverd. De kans op een boete is daarom klein, maar wel aanwezig. Het is aan u om dit risico wel of niet te nemen.

In de Boetebase van het Openbaar Ministerie staat hoe hoog de boete is voor het niet kunnen laten zien van een rijbewijs.

Paspoort of identiteitskaart mee

Als u wel gaat rijden, neem dan een document mee waarmee u kunt bewijzen wie u bent (identificeren). Dit kan bijvoorbeeld met uw paspoort of identiteitskaart.

Verzekering

Neem contact op met uw verzekeraar of uw verzekering tijdens de omwisseling doorloopt.

Andere landen

In andere landen rijden tijdens de aanvraag raden wij af. Zij kunnen de gegevens niet altijd opvragen. En de regels en gevolgen kunnen anders zijn.

Omwisselen van een militair of buitenlands rijbewijs

Omwisselen militair rijbewijs

Een Nederlands militair rijbewijs is buiten de militaire organisatie niet geldig. Wel kunt u het militair rijbewijs bij de gemeente omwisselen voor een normaal rijbewijs. U moet dat binnen 3 jaar doen, nadat het militair rijbewijs is afgegeven. Na 6 tot 13 weken krijgt u schriftelijk bericht van het CBR. Dan kunt u een gewone afspraak maken met de gemeente voor het aanvragen van een rijbewijs.

Omwisselen buitenlands rijbewijs

Met een geldig buitenlands rijbewijs mag u een bepaalde tijd in Nederland blijven rijden. Dit hangt af van het land waar uw rijbewijs is afgegeven. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de RDW. Als u uw buitenlandse rijbewijs wilt omwisselen voor een Nederlands rijbewijs, kan dat in bepaalde gevallen. Bekijk de voorwaarden van de RDW.

 • De gemeente stuurt de aanvraag met alle documenten door naar de RDW
 • Onder de documenten die we naar het RDW sturen valt ook het ORIGINELE buitenlandse rijbewijs. Het kan vier weken duren voordat u het Nederlandse rijbewijs kunt ophalen. Tijdens de omwisseling van uw rijbewijs mag u blijven rijden. Lees in het artikel Rijden met een buitenlands rijbewijs wat de voorwaarden zijn.
 • De RDW stuurt u, als alles akkoord is een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente
 • Naast uw buitenlandse rijbewijs ook een paspoort of identiteitskaart meenemen

Brexit en omwisselen rijbewijs Verenigd Koninkrijk

Rijbewijshouders met een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk die ingeschreven staan in Nederland, hebben tot 31 december 2020 de tijd om het rijbewijs om te wisselen volgens de nu geldende regels. Dit betekent dat het rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk tot 31 december 2020 gezien wordt als een EU-rijbewijs.

Na 31 december 2020 is de overgangsfase voorbij en gelden andere voorwaarden om het rijbewijs om te wisselen, omdat het Verenigd Koninkrijk dan geen EU-land meer is.

Code 95

Voor beroepschauffeurs geldt dat zij na 31 december 2020 geen code 95 meer bij kunnen laten schrijven op het Nederlandse rijbewijs. Code 95 vanuit het Verenigd Koninkrijk is dan niet meer geldig.

Afspraak voor omwisselen buitenlands rijbewijs

Rijbewijs kwijt of gestolen?

 • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie
 • Heeft u DigiD, dan kunt u de vermissing of diefstal van het rijbewijs online aan het RDW doorgeven. Uw rijbewijs wordt daarmee direct ongeldig. U maakt daarna de afspraak voor het aanvragen van een rijbewijs.
 • Heeft u geen DigiD, dan kunt u een afspraak maken voor het aanvragen van een rijbewijs. Bij deze aanvraag ondertekent u een Verklaring van vermissing
 • Als u uw rijbewijs verliest in het buitenland, doet u aangifte bij de politie ter plaatse.

Hoe lang is het rijbewijs geldig?

 • Jonger dan 65 jaar: 10 jaar
 • Tussen de 65 en 70 jaar: tot 75e verjaardag
 • Tussen de 70 en 75 jaar: 5 jaar
 • Ouder dan 75 jaar: maximaal 5 jaar

Rijbewijs C (vrachtwagen) en rijbewijs D (bus) zijn maximaal 5 jaar geldig.

De datum van aanvraag is ook de ingangsdatum van het nieuwe rijbewijs. Voorbeeld: loopt uw rijbewijs af op 30 oktober maar vraagt u op 1 september een nieuwe aan? Dan is de ingangsdatum van uw nieuwe rijbewijs 1 september.

Wat is een beginnersrijbewijs?

Beginnende bestuurders krijgen een beginnersrijbewijs. Hoe lang u een beginnende bestuurder bent hangt af van uw leeftijd. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een strafpuntensysteem voor zware overtredingen in het verkeer.

 • 17-jarigen, zijn 7 jaar beginnend bestuurder
 • 18- jarigen of ouder, zijn 5 jaar beginnend bestuurder

Code 95 voor bus of vrachtwagen

Als u beroepschauffeur op een bus of vrachtwagen wilt worden, dan moet u de code 95 op uw rijbewijs laten bijschrijven. Dit kunt u doen nadat u bent geslaagd. Meer informatie over code 95 vindt u bij het CBR.