Wat is het?

Met deze categorie op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) met aanhangwagen besturen op de openbare weg.

Is een rijbewijs voor de categorie T niet altijd verplicht?

Het hebben van een rijbewijs voor de categorie T is niet verplicht als de LBT of MMBS niet breder is dan 130 cm en één van de volgende functionaliteiten heeft: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuwruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een rijbewijs zijn voor de aanvrager.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs kost € 40,65.

Kosten bij vermissing van het rijbewijs totaal: € 59,65

Kosten bij spoedaanvraag rijbewijs totaal: € 74,75

Kosten bij vermissing met spoedaanvraag van het rijbewijs totaal € 93,75

Gezondheidsverklaring: € 34,80

Gezondheidsverklaring 75+: € 37,80

Gezondheidsverklaring groot rijbewijs: € 34,80

Snel, gemakkelijk en veilig betalen

Wij geven er de voorkeur aan dat u met pin betaalt. Als u contant wilt betalen, kunt u terecht bij de betaalautomaat.

Wat moet ik doen?

U heeft al een geldig rijbewijs met de categorie B

Heeft u al een geldig rijbewijs met de categorie B dan krijgt u bij de eerstvolgende vernieuwing/vervanging van uw rijbewijs automatisch de categorie T bijgeschreven. Tot deze vernieuwing is de categorie B geldig voor het besturen van een LBT en een MMBS. U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw huidige rijbewijs B is afgegeven voor 1 juli 2015;
  • u bent op het moment van aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder;
  • de categorie B op uw rijbewijs mag niet ongeldig zijn verklaard.

Als u een bewijs nodig heeft voor het besturen van een LBT of MMBS in het buitenland  kan de categorie T eerder bijgeschreven worden.

Eigen verklaring

U moet eerst een Eigen Verklaring opsturen naar het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) om de categorie T op uw rijbewijs te krijgen, als:

  • uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag;
  • u vanwege gezondheidsproblemen, eerder een rijbewijs heeft gekregen voor een periode van korter dan 10 jaar;
  • u ongeschikt bent verklaard door het CBR voor de categorie B.

Extra informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de RDW.

Vragen

Beantwoordt de informatie op deze pagina uw vragen onvoldoende? Bel dan naar (0343) 56 56 89 of mail naar postbusbz@heuvelrug.nl. De vakmedewerker Burgerzaken helpt u zo snel mogelijk.