Met deze categorie op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) met aanhangwagen besturen op de openbare weg.

Is een rijbewijs voor de categorie T niet altijd verplicht?

Het hebben van een rijbewijs voor de categorie T is niet verplicht als de LBT of MMBS niet breder is dan 130 cm en één van de volgende functionaliteiten heeft: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuwruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen.

Wat kost het?

 • Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs kost € 40,65.
 • Kosten bij vermissing van het rijbewijs totaal: € 59,65
 • Kosten bij spoedaanvraag rijbewijs totaal: € 74,75
 • Kosten bij vermissing met spoedaanvraag van het rijbewijs totaal € 93,75
 • Gezondheidsverklaring: € 34,80
 • Gezondheidsverklaring 75+: € 37,80
 • Gezondheidsverklaring groot rijbewijs: € 34,80

Na zes werkdagen kunt u het rijbewijs op afspraak afhalen. 

Wat moet ik doen?

U heeft al een geldig rijbewijs met de categorie B

Heeft u al een geldig rijbewijs met de categorie B dan krijgt u bij de eerstvolgende vernieuwing/vervanging van uw rijbewijs automatisch de categorie T bijgeschreven. Tot deze vernieuwing is de categorie B geldig voor het besturen van een LBT en een MMBS. U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • uw huidige rijbewijs B is afgegeven voor 1 juli 2015;
 • u bent op het moment van aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder;
 • de categorie B op uw rijbewijs mag niet ongeldig zijn verklaard.

Als u een bewijs nodig heeft voor het besturen van een LBT of MMBS in het buitenland kan de categorie T eerder bijgeschreven worden.

Eigen verklaring

U moet eerst een Eigen Verklaring opsturen naar het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) om de categorie T op uw rijbewijs te krijgen, als:

 • uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag;
 • u vanwege gezondheidsproblemen, eerder een rijbewijs heeft gekregen voor een periode van korter dan 10 jaar;
 • u ongeschikt bent verklaard door het CBR voor de categorie B.

Aanvullende informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de RDW.