Met deze categorie op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) met aanhangwagen besturen op de openbare weg.

Is een rijbewijs voor de categorie T niet altijd verplicht?

Het hebben van een rijbewijs voor de categorie T is niet verplicht als de LBT of MMBS niet breder is dan 130 cm en één van de volgende functionaliteiten heeft: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuwruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen.

Wat kost het?

Tarieven 2024

  • Aanvraag afgeven, vernieuwen of omwisselen rijbewijs: € 51,10
  • Rijbewijs met vermissing € 73,25
  • Rijbewijs met spoedaanvraag € 90,75
  • Rijbewijs met vermissing en spoedaanvraag € 112,90

Na zes werkdagen kunt u het rijbewijs op afspraak afhalen. 

U heeft al een geldig rijbewijs met de categorie B

Heeft u al een geldig rijbewijs met de categorie B dan krijgt u bij de eerstvolgende vernieuwing/vervanging van uw rijbewijs automatisch de categorie T bijgeschreven. Tot deze vernieuwing is de categorie B geldig voor het besturen van een LBT en een MMBS. U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw huidige rijbewijs B is afgegeven voor 1 juli 2015
  • u bent op het moment van aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder
  • de categorie B op uw rijbewijs mag niet ongeldig zijn verklaard

Als u een bewijs nodig heeft voor het besturen van een LBT of MMBS in het buitenland kan de categorie T eerder bijgeschreven worden.

Eigen verklaring

U moet eerst een Eigen Verklaring opsturen naar het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) om de categorie T op uw rijbewijs te krijgen, als:

  • uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag;
  • u vanwege gezondheidsproblemen, eerder een rijbewijs heeft gekregen voor een periode van korter dan 10 jaar;
  • u ongeschikt bent verklaard door het CBR voor de categorie B.

Aanvullende informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de RDW(externe link).