Scholen en het prikkersgilde

Basisscholen adopteren schoolomgeving

We willen het liefst álle basisscholen betrekken bij de aanpak en het voorkómen van zwerfafval. Scholen kunnen zich aansluiten bij ons Prikkersgilde.

Wat doet het Prikkersgilde

  • Tijdens het schooljaar ruimen leerlingen zwerfafval op in de omgeving van de school
  • Wij spreken met de school af waar en hoe vaak wordt opgeruimd
  • Wij zorgen voor opruimmaterialen (afvalgrijpers, veiligheidshesjes, vuilniszakken) voor de school (langdurige bruikleen)
  • Er worden afspraken gemaakt over het afvoeren van het afval
  • Er is gratis educatiemateriaal voor de school over zwerfafval
  • Aan het eind van het schooljaar ontvangt de school een (symbolische) beloning
  • De school informeert leerlingen en ouders over de adoptie
  • De afspraken liggen vast in een convenant. Bij voorkeur ondertekend door een leerling (namens de school) en een wethouder (namens de gemeente)
  • De school krijgt publiciteit door de adoptie: de gemeentepagina in de lokale krant, op deze website en op onze sociale media
  • Het gebied dat de school vrij maakt van zwerfafval komt ‘op de kaart’

Een aantal scholen dat al meedoet met het Prikkersgilde: Wereldkidz Sterrenbos, basisschool de Regenboog en basisschool De Zonheuvel.

Doet uw school ook mee?

Ziet u iets in dit zwerfafval-adoptieplan? Wilt u meedoen? Of eerst meer weten? Neem contact op met Teresa van Ginkel, coördinator Actieplan Zwerfafval van onze gemeente. Zij komt graag op school langs voor de mogelijkheden. Mail dan naar: zwerfafval@heuvelrug.nl.

Convenant zwerfafval basisschool