Kinderen staan in gele hesjes en grijpers klaar om zwerfafval op te ruimen

Basisscholen adopteren schoolomgeving

Graag betrekken we álle basisscholen in de gemeente bij de aanpak en het voorkómen van zwerfafval. Een school kan toetreden tot ons ‘Prikkersgilde’. Wat houdt dat in?

  • Gedurende het schooljaar ruimt een deel van de leerlingen periodiek zwerfafval op in de omgeving van de school.
  • Gemeente en school spreken samen af waar en hoe vaak wordt opgeruimd.
  • De gemeente verstrekt opruimmaterialen (afvalgrijpers, veiligheidshesjes, vuilniszakken) aan de school (langdurige bruikleen)
  • Er worden - indien nodig - afspraken gemaakt over het afvoeren van het afval.
  • Gratis beschikbaar educatiemateriaal over zwerfafval wordt aangeboden.
  • Aan het eind van het schooljaar ontvangt de school een (symbolische) beloning.
  • De school brengt de adoptie onder de aandacht van alle leerlingen en ouders.
  • De afspraken worden vastgelegd in een ‘convenant’, bij voorkeur ondertekend door een leerling namens de school, en een wethouders namens de gemeente.
  • De school haalt met de adoptie de publiciteit in de lokale kranten op de gemeentepagina’s, en op de website en sociale media van de gemeente.
  • Het gebied dat de school bijhoudt komt ‘op de kaart’.

Doet uw school mee?

Ziet u iets in dit zwerfafval-adoptieplan? Wilt u meedoen? Of eerst meer weten? Neem contact op met Adrieke van Herk, coördinator Actieplan Zwerfafval van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zij komt graag bij u op school langs om de mogelijkheden door te nemen. Eventueel - indien gewenst - samen met de vrijwilliger(s) waarmee u gebruikelijk al contact heeft als het om zwerfafval gaat.

Mail naar: zwerfafval@heuvelrug.nl.

Convenant zwerfafval basisschool