Basisscholen adopteren schoolomgeving

We willen het liefst álle basisscholen betrekken bij de aanpak en het voorkómen van zwerfafval. Scholen kunnen zich aansluiten bij ons Prikkersgilde.

Wat doet het Prikkersgilde

  • Tijdens het schooljaar ruimen leerlingen zwerfafval op in de omgeving van de school
  • Wij spreken met de school af waar en hoe vaak wordt opgeruimd
  • Wij zorgen voor opruimmaterialen (afvalgrijpers, veiligheidshesjes, vuilniszakken) voor de school (langdurige bruikleen)
  • Er worden afspraken gemaakt over het afvoeren van het afval
  • Er is gratis educatiemateriaal voor de school over zwerfafval
  • Aan het eind van het schooljaar ontvangt de school een (symbolische) beloning
  • De school informeert leerlingen en ouders over de adoptie
  • De afspraken liggen vast in een convenant. Bij voorkeur ondertekend door een leerling (namens de school) en een wethouder (namens de gemeente)
  • De school krijgt publiciteit door de adoptie: de gemeentepagina in de lokale krant, op deze website en op onze sociale media
  • Het gebied dat de school vrij maakt van zwerfafval komt ‘op de kaart’

Een aantal scholen dat al meedoet met het Prikkersgilde: Wereldkidz Sterrenbos, basisschool de Regenboog en basisschool De Zonheuvel.

Doet uw school ook mee?

Ziet u iets in dit zwerfafval-adoptieplan? Wilt u meedoen? Of eerst meer weten? Neem contact op met Teresa van Ginkel, coördinator Actieplan Zwerfafval van onze gemeente. Zij komt graag op school langs voor de mogelijkheden. Mail dan naar: zwerfafval@heuvelrug.nl.

Convenant zwerfafval basisschool