Basisscholen adopteren schoolomgeving

Graag betrekken we álle basisscholen in de gemeente bij de aanpak en het voorkómen van zwerfafval. Een school kan toetreden tot ons ‘Prikkersgilde’. Wat houdt dat in?

  • Gedurende het schooljaar ruimt een deel van de leerlingen periodiek zwerfafval op in de omgeving van de school.
  • Gemeente en school spreken samen af waar en hoe vaak wordt opgeruimd.
  • De gemeente verstrekt opruimmaterialen (afvalgrijpers, veiligheidshesjes, vuilniszakken) aan de school (langdurige bruikleen)
  • Er worden - indien nodig - afspraken gemaakt over het afvoeren van het afval.
  • Gratis beschikbaar educatiemateriaal over zwerfafval wordt aangeboden.
  • Aan het eind van het schooljaar ontvangt de school een (symbolische) beloning.
  • De school brengt de adoptie onder de aandacht van alle leerlingen en ouders.
  • De afspraken worden vastgelegd in een ‘convenant’, bij voorkeur ondertekend door een leerling namens de school, en een wethouders namens de gemeente.
  • De school haalt met de adoptie de publiciteit in de lokale kranten op de gemeentepagina’s, en op de website en sociale media van de gemeente.
  • Het gebied dat de school bijhoudt komt ‘op de kaart’.

Een aantal van de scholen die al deelnemen aan het Prikkersgilde: Wereldkidz Sterrenbos, basisschool de Regenboog en basisschool De Zonheuvel.

Doet uw school mee?

Ziet u iets in dit zwerfafval-adoptieplan? Wilt u meedoen? Of eerst meer weten? Neem contact op met Teresa van Ginkel, coördinator Actieplan Zwerfafval van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zij komt graag bij u op school langs om de mogelijkheden door te nemen. Eventueel - indien gewenst - samen met de vrijwilliger(s) waarmee u gebruikelijk al contact heeft als het om zwerfafval gaat.

Mail naar: zwerfafval@heuvelrug.nl.

Convenant zwerfafval basisschool