Wat is het?

Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg. De gemeente maakt onderscheid tussen vaste, incidentele en seizoensgebonden standplaatsen.

Vaste standplaatsen

Vaste standplaatsen kunnen het gehele jaar door voor maximaal twee dagen per week op daarvoor aangewezen, vaste locaties (in de centra van de dorpskerken)worden ingenomen.  Deze locaties zijn per dorpskern weergegeven op een standplaatsenkaart. Zie hiervoor de verschillende standplaatsenkaarten onder het tabblad ‘Documenten’. Vaste standplaatsen worden voor maximaal 3 jaar vergund.

Incidentele standplaatsen

Incidentele standplaatsen zijn locaties die voor korte tijd worden ingenomen. Het gaat vooral om standplaatshouders die kortdurend hun product willen verkopen of onder de aandacht willen brengen. Voor incidentele standplaatsen zijn geen locaties aangewezen. De aanvrager kan zelf een voorstel voor een locatie doen. Incidentele standplaatsvergunningen worden per kwartaal eenmalig verleend voor de duur van maximaal twee dagen achtereen.

Seizoensgebonden standplaatsen

Seizoensgebonden standplaatsen betreffen incidentele standplaatsvergunningen voor de verkoop van seizoensgebonden producten op daartoe aangewezen, vaste locaties. Alleen kerstbomen en oliebollen vallen onder seizoensgebonden producten, overige branches vallen onder vaste of incidentele standplaatsen. De seizoensgebonden standplaatsen zijn niet op voorhand gebonden aan de dorpscentra. De standplaatslocaties zijn weergegeven op een standplaatsenkaart (zie het tabblad ‘Documenten’). Een seizoensgebonden vergunning wordt verleend voor een periode van zes aaneengesloten weken.

Zie voor meer informatie het document ‘Standplaatsenbeleid’ onder het tabblad 'Documenten'.

Wat kost het?

De legesverordening is van toepassing. De actuele legesverordening staat op www.overheid.nl.

Online aanvragen

Maak een afspraak

Hoe werkt het?

Aanvragen standplaatsvergunning

Voor vaste en seizoensgebonden standplaatsen geldt een selectiestelsel. Vrijkomende standplaatsen worden door middel van een advertentie bekendgemaakt via de website van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel en in het vakblad van de CVAH “De Koopman”. Hierbij wordt een reactietermijn vermeld.

Op de advertentie kan door meerdere aanvragers worden gereageerd. Bij de selectie van de kandidaat wordt gelet op, onder andere, de toegevoegde waarde van het assortiment, de uitstraling van de uitstalling en het handelsverleden van de aanvrager. De kandidaat die in aanmerking komt voor een vaste standplaatsvergunning moet daarvoor binnen vier weken een ontvankelijke aanvraag indienen.

Aanvragen voor een incidentele standplaatsvergunning worden in volgorde van ontvangst afgehandeld. Degene die laatstelijk een incidentele vergunning heeft gekregen voor een bepaalde locatie en/of product heeft geen voorrang op andere aanvragers.

Zie voor meer informatie het document ‘Standplaatsenbeleid’ onder het tabblad 'Documenten'.

Wat moet ik doen?

Aanvragen kan met het formulier onderaan deze pagina.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning. Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt. Venten is in onze gemeente vergunningvrij.