Wat is het?

Starters een kans op de koopwoningmarkt geven, vinden we erg belangrijk. Daarom biedt onze gemeente de Starterslening aan. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van een huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt kan zo soms tóch gekocht worden.

Wat kost het?

De kosten voor een starterslening bestaan uit: afsluitkosten (€ 750), borgtochtprovisie NHG (1%), notariskosten en na 3 jaar mogelijk kosten voor een hertoets.

Hoe werkt het?

Vanuit het Rijk zijn de volgende voorwaarden gesteld ten aanzien van startersleningen.

  • De Starterslening bedraagt nooit meer dan 20% van de koopsom van de woning
  • De totale kosten voor de woning zijn niet hoger dan de kostengrens volgens de NHG-normen
  • De starter is niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning

Voor onze gemeente zijn daarnaast nog een aantal voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor een Starterslening in aanmerking te komen.

  • De Starterslening bedraagt maximaal € 30.000
  • De totale koopsom van de woning mag niet meer bedragen dan € 250.000,-
  • Het bruto huishoudinkomen van de starter bedraagt maximaal € 50.000
  • De leeftijd van de starter bedraagt maximaal 45 jaar (oudste persoon huishouden)
  • De 'starter' staat minimaal een jaar ingeschreven in de gemeente of heeft de afgelopen 10 jaar minimaal vier jaar onafgebroken in de gemeente gewoond

De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening worden door SVn verzorgd.

Meer informatie

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op https://www.svn.nl/gemeente/Utrechtse%20Heuvelrug of bel SVn op 088 253 9400. Ook kunt u contact met ons opnemen op (0343) 56 56 00.