We vinden het belangrijk om starters een kans op de koopwoningmarkt te geven. Daarom bieden wij de Starterslening aan. Deze Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van een huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt kan zo soms tóch gekocht worden.

Wat kost het?

De kosten voor een starterslening bestaan uit:

 • afsluitkosten (€ 750)
 • borgtochtprovisie Nationale Hypotheek Garantie (1%)
 • notariskosten
 • na 3 jaar mogelijk kosten voor een hertoets

Hoe het werkt?

Vanuit de rijksoverheid zijn de volgende voorwaarden gesteld aan startersleningen:

 • de lening is nooit meer dan 20% van de koopsom van de woning
 • de totale kosten voor de woning zijn niet hoger dan de kostengrens volgens de Nationale Hypotheek Garantie-normen
 • de starter is niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning

Onze gemeente heeft nog aanvullende voorwaarden opgesteld de Starterslening:

 • de Starterslening is maximaal € 30.000
 • de totale koopsom van de woning mag niet meer zijn dan € 355.000
 • het bruto huishoudinkomen van de starter is maximaal € 65.000
 • de leeftijd van de starter is maximaal 45 jaar (oudste persoon huishouden)
 • de starter staat minimaal een jaar ingeschreven in de gemeente of heeft de afgelopen 10 jaar minimaal vier jaar onafgebroken in de gemeente gewoond

De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening, worden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)(externe link) gedaan.

Meer informatie en contact

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op de website van SVn(externe link) of bel SVn op 088 253 9400. 

Heeft u vragen of belangstelling neem dan contact op met onze contactpersoon: Charlotte Derksen via (0343) 56 56 00.