Per 1 juli 2021 komt er 15 cent statiegeld op elk plastic flesje. Dit schreef staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Veldhoven (D66) op 24 april jl. aan de Tweede Kamer. Hopelijk zal dit bijdragen aan minder zwerfafval in de openbare ruimte.

Statiegeld wettelijk verankerd

De minister kon haar besluit nemen op basis van aangepaste regelgeving, 24 april in de Staatscourant gepubliceerd. De aangepaste regelgeving maakt het mogelijk dat er volgend jaar een uniform landelijk inzamelsysteem komt met statiegeld voor kleine plastic flessen. Producenten of importeurs mogen dan geen flesjes meer in de handel brengen zonder dat statiegeld in rekening wordt gebracht. Consumenten kunnen kleine plastic flesjes dan ook inleveren op treinstations en tankstations langs de snelweg. Statiegeld op grote flessen blijft ongewijzigd.

Overweldigende maatschappelijke steun

Invoering van statiegeld op flesjes en blikjes wordt bijzonder breed gedragen. Organisaties en overheden die zich hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie spreken zich uit voor statiegeld op kunststof én blik. Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft dat ook gedaan, net als vrijwel alle gemeenten in Nederland (98%) en alle waterschappen.

Maatregelen voor blikjes

Er worden wettelijke maatregelen voorbereid voor de introductie van statiegeld op blikjes in 2022. Staatssecretaris Van Veldhoven gaf de verpakkingssector nog een laatste kans om het zwerfafval aan te pakken. De wetgeving is de stok achter de deur. Volgens veel maatschappelijke organisaties is statiegeld op blik hard nodig. Zo waren tijdens World Cleanup Day vorig jaar september blikjes het meest gevonden item. Ook in onze eigen gemeente constateren vrijwillige zwerfafval-opruimers dit, bijvoorbeeld de mensen van GoedVolk, die met de app Litterati zwerfafval in kaart brengen.

Ook goed voor optimale recycling

Statiegeld zorgt niet alleen voor minder zwerfafval en lagere opruimkosten, maar ook voor schone retourstromen. Voor optimale recycling is het van belang dat het plastic van flesjes niet vermengd wordt met andere soorten plastic. En dat kan alleen wanneer plastic flessen gescheiden worden ingeleverd. De regering heeft het eerder vastgestelde doel om 90% van alle flessen van kunststof te recyclen aangepast aan de Single Use Plastics-Richtlijn, die lidstaten verplicht stelt om 90% van de kunststofflessen in te zamelen. Voor Nederland gaat die verplichting in op 1 januari 2022 als resultaatverplichting voor het verpakkend bedrijfsleven.