Subsidie aanvragen

U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van dorpsgerichte activiteiten, cultuur, jeugd, nieuwkomers, welzijn en gezondheid. Ook ondersteunen wij aanvragen voor het verduurzamen van uw huis. Bent u van plan een subsidie aan te vragen? Bekijk dan eerst de voorwaarden op de pagina van het onderwerp waarvoor u subsidie aan wilt vragen. 

Welk bedrag kunt u aanvragen?

Per regeling is het aan te vragen bedrag anders. Informatie over het maximumbedrag dat u kunt aanvragen staat op de pagina van het onderwerp waarvoor u subsidie aan wilt vragen.

Wanneer kunt u de aanvraag indienen?

Wilt u een jaarlijkse subsidie aanvragen? Deze kunt u indienen tot uiterlijk 1 september voorafgaand aan het jaar waar u subsidie voor aanvraagt.

Vraagt u een eenmalige subsidie aan? Dan moet deze minimaal 4 weken maar maximaal 5 maanden voor de start van de activiteit zijn ingediend.

U kunt ook een meerjarige subsidie aanvragen. Bekijk de voorwaarden en de regeling op de informatiepagina Meerjarige subsidie.

Subsidie aanvragen

Wat heeft u nodig om een aanvraag in te dienen?

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

  • een beschrijving van uw activiteit
  • een begroting van uw activiteit
  • e-Herkenning of DigiD

Vraagt u subsidie aan namens een organisatie of stichting? Dan heeft u e-Herkenning nodig. Voor een aanvraag met eHerkenning heeft u minimaal niveau 3 nodig. De hoogte van het niveau bepaalt de gevoeligheid van de informatie die u kunt uitwisselen. Lees hier meer over op de website van e-Herkenning.

Vraagt u subsidie aan op persoonlijke titel dus op uw eigen initiatief? Dan heeft u uw DigiD nodig.    

Voor een aantal subsidies is er nog meer informatie nodig. Kijk hiervoor op de pagina met specifieke informatie over dat onderwerp.

Wij nemen alleen complete aanvragen in behandeling.

Wat is de beslistermijn?

Nadat u de aanvraag ingediend heeft ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Heeft u een jaarlijkse subsidieaanvraag ingediend? Dan krijgt u uiterlijk 15 december het besluit of de subsidie aan u wordt toegekend.

Heeft u een eenmalige subsidieaanvraag gedaan? Dan krijgt u binnen 8 weken nadat wij alle documenten van u ontvangen hebben, het besluit of de subsidie aan u is toegekend.

Moet ik achteraf een verantwoording inleveren?

Ja, als u de activiteit(en) heeft uitgevoerd willen wij graag een verantwoording van de besteding van de subsidie. 

Heeft u een subsidie van meer dan € 5.000 ontvangen? Dan wordt op basis van uw verantwoording de subsidie officieel vastgesteld. Blijkt uit de verantwoording dat u de subsidie niet geheel gebruikt heeft? Dan kunnen wij u vragen (een deel van) de subsidie terug te betalen. Dit kunnen wij ook vragen als de verantwoording niet juist of niet volledig is.

Subsidie vaststellen

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over subsidies? Neem dan contact met ons op via (0343) 56 56 00 of stuur een bericht naar postbussubsidies@heuvelrug.nl.