Heeft u een goed idee voor een culturele activiteit in onze gemeente? Met een cultuursubsidie ondersteunen wij ideeën van inwoners en organisaties met een financiële bijdrage. Hieronder leest u hoe u een aanvraag doet. In de checklist en voorwaarden ziet u waar uw idee aan moet voldoen.

Checklist en voorwaarden Cultuursubsidie

U kunt subsidie aanvragen voor twee soorten activiteiten: jaarlijks terugkerende activiteiten en eenmalige activiteiten of projecten.

Jaarlijks terugkerende activiteiten

Culturele activiteiten die jaarlijks terugkeren en genoemd staan in de Cultuurnota. Jaarlijkse subsidies worden alleen gegeven voor de volgende activiteiten uit de Cultuurnota:

 • culturele informatie digitaal en fysiek coördineren
 • het verbinden van onderwijs en cultuur door cultuurcoaches
 • de Beursvloer organiseren
 • de Cultuurprijs organiseren en uitreiken
 • een cultureel programma voor basisscholen organiseren
 • een gemeentebreed cultureel (jeugd)evenement organiseren
 • een cultureel programma voor cultuur- en dorpshuizen organiseren

Eenmalige activiteiten of projecten

Deze activiteiten of projecten hebben één of meer van onderstaande onderdelen:

 • inwoners stimuleren mee te doen aan culturele (educatieve) activiteiten, met speciale aandacht voor jeugd en ouderen
 • culturele evenementen op erfgoedlocaties of in de natuur stimuleren
 • identiteitsdragers/kernwaarden van de lokale cultuur stimuleren en/of zichtbaar maken
 • culturele instellingen stimuleren om onderling of met derden samen te werken
 • samenwerking stimuleren tussen cultuur, recreatie en toerisme, natuur en landschap en erfgoed

De duur van de activiteit of het project is niet van belang.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

 • Een beschrijving van uw activiteit, met de volgende onderdelen:
  • activiteitenplan met daarin de doelgroep(en) waar u de activiteit voor organiseert
  • beschrijving in hoeverre de activiteiten bijdraagt aan (één van) de doelen uit de Cultuurnota
  • welke organisaties/personen deelnemen aan de activiteiten
  • planning
  • communicatieplan
  • verwacht aantal bezoekers
  • uit welke mensen bestaat de organisatie
  • een begroting van uw activiteit met dekkingsplan

Let op! Uitsluitend complete aanvragen worden in behandeling genomen.

 • e-Herkenning als u namens een organisatie of stichting aanvraagt. Hiervoor heeft u minimaal niveau 3 nodig. Hoe hoger het niveau van eHerkenning, hoe gevoeliger informatie u kunt uitwisselen. Lees hier meer over op de website van e-Herkenning(externe link)
 • DigiD als u op persoonlijke titel een aanvraag doet

Hoe werkt het aanvragen van een subsidie voor cultuursubsidie

Check eerst of uw activiteit aan de voorwaarden voldoet. U heeft ook een activiteitenplan en een begroting nodig bij de aanvraag. Deze aanvraag doet u online. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Vraagt u aan namens een organisatie of bedrijf dan vraagt u aan met e-Herkenning.

Welk bedrag kan ik aanvragen?

 • Bij een eenmalige subsidie krijgt u de helft van de subsidiabele kosten vergoed, tot een maximum van € 1.500. Bijvoorbeeld:
  • uw activiteit heeft € 2.000 aan kosten die in principe voor subsidie in aanmerking komen. De hoogte van de subsidie is dan de helft van het bedrag: € 1.000
  • uw activiteit heeft € 5.000 aan kosten die in principe voor subsidie in aanmerking komen. De helft van deze kosten is € 2.500 maar de hoogte van de subsidie is in dit geval het maximale bedrag € 1.500
 • Organiseert u een gemeentebreed evenement? Dan kan in uitzonderingen afgeweken worden van het maximumbedrag.

Waar kan ik de financiële bijdrage voor gebruiken?

U kunt de financiële bijdrage gebruiken voor de kosten die u maakt en die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit. Niet voor de volgende kosten: catering (drank, eten), salaris of vrijwilligersvergoeding, huisvestingskosten, aanvragen van vergunningen, enzovoort.

Wanneer dien ik mijn aanvraag in?

Uw subsidieaanvraag moet minstens 8 weken maar maximaal 5 maanden voor de start van de activiteit(en) bij ons binnen zijn.

Online aanvragen

Subsidie aanvragen     Subsidie vaststellen

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de regeling of heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met onze subsidie-experts via (0343) 56 56 00 of postbussubsidies@heuvelrug.nl.