Steeds meer groepen inwoners willen samen aan de slag met verduurzaming. Wij willen deze initiatieven zoveel mogelijk ondersteunen. Daarom is de subsidieregeling duurzaamheid(externe link) in het leven geroepen. Met deze subsidie stimuleren, versterken en versnellen we gezamenlijke particuliere initiatieven. Bijvoorbeeld een constructieberekening voor een postcoderoosproject betalen, een haalbaarheidsonderzoek, een initiatief om spullen te recyclen/hergebruiken of het organiseren van een lezing of filmavond over duurzaamheid.

De subsidieregeling is bedoeld voor CO2-emissiereductie, energietransitie en circulaire economie. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de activiteit gericht zijn op inwoners van onze gemeente. Een subsidie kan worden aangevraagd door bewonersgroepen, verenigingen van eigenaren, coöperaties, verenigingen en stichtingen en bedraagt maximaal € 5.000. De regeling is niet voor bijvoorbeeld het verduurzamen van de eigen woning.

Checklist en voorwaarden subsidieregeling

Bekijk de onderstaande checklist om te zien of uw idee aan de voorwaarden voldoet. 

 • De subsidie is een bijdrage voor één activiteit gericht op duurzaamheid
 • Een subsidie duurzaamheid kan alleen worden aangevraagd door bewonersgroepen, VvE’s, coöperaties, verenigingen en stichtingen
 • De activiteit draagt bij aan:
  • CO2-emissiereductie en/of
  • Energietransitie en/of
  • Circulaire economie en/of
  • Het vergroten van kennis over één of meerdere van bovenstaande thema’s
 • De duur van de activiteit is maximaal drie jaar
 • De activiteit is gericht op inwoners van de gemeente. Daarbij mag het initiatief niet uitsluitend gericht zijn op het eigen belang (zoals: het verduurzamen van de eigen woning)
 • We verwachten dat u ook eigen geld, middelen, tijd of inzet investeert
 • Na toekenning dient de activiteit binnen zes maanden te worden gestart

Een subsidie duurzaamheid aanvragen

Controleer of uw activiteit voldoet aan de voorwaarden. U heeft ook een activiteitenplan en een begroting nodig bij de aanvraag. Een subsidie aanvragen kan alleen met een online aanvraag. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Vraagt u aan namens een organisatie of bedrijf dan vraagt u aan met e-Herkenning.

Wanneer dien ik mijn aanvraag in

Uw subsidieaanvraag moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit bij ons binnen zijn. U kunt uw aanvraag ook eerder indienen: maximaal tot 6 maanden voor de start van de activiteit.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

 • Een beschrijving van uw activiteit
 • Een begroting van uw activiteit

DigiD of e-Herkenning

Als u namens een organisatie of een stichting een aanvraag doet gaat dat via e-Herkenning. Voor een aanvraag met eHerkenning heeft u minimaal niveau 3 nodig. Hoe hoger het niveau van eHerkenning des te meer gevoelige informatie u kunt uitwisselen. Doet u de aanvraag op persoonlijke titel dan gaat dat via DigiD.

Let op! Uitsluitend complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Subsidie duurzaamheid aanvragen