Gemeente Utrechtse Heuvelrug streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze website voldoet zo goed mogelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Door aan deze standaard te voldoen is onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor iedereen.

Deze verklaring geldt voor het hoofddomein: https://www.heuvelrug.nl/ en het subdomein: https://www.samenopdeheuvelrug.nl/

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Bij het maken van deze website in 2019 hebben wij gekozen voor een leverancier die een toegankelijke website kon bouwen. Tijdens de bouw hebben wij op verschillende momenten de toegankelijkheid van de site laten testen door inwoners met diverse beperkingen. Met hun bevindingen hebben wij de site kunnen verbeteren. Ook is de site eind 2019 door een onafhankelijke partij getest. Het rapport vindt u als document onderaan deze pagina. Met de webredactie werken we voortdurend aan het verbeteren van de toegankelijkheid. Wij doen dit als volgt:

 • We doorlopen het stappenplan van de Rijksoverheid
 • We actualiseren de toegankelijkheidsverklaring minimaal elk jaar
 • Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid
 • Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content
 • We testen 2 keer per jaar met de doelgroep
 • Op basis van de testen werken we projectmatig aan het verbeteren van de toegankelijkheid
 • We zijn goed getraind en blijven de actuele ontwikkelingen

Nalevingsstatus

Gemeente Utrechtse Heuvelrug verklaart dat de website https://www.heuvelrug.nl/ gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Op de pagina Toelichting op de nalevingsstatus leest u meer gedetailleerde informatie.

 

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via publiekscommunicatie@heuvelrug.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een reactie, waarbij we u informeren over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 19-02-2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Hans Waaldijk (Wethouder).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-12-2021.

Quick Scan Toegankelijkheid

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • onderzoeksdatum: 03-12-2019
 • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
 • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 36 maanden
 • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel
Het toegankelijkheidslabel van https://www.heuvelrug.nl/. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.