Gemeente Utrechtse Heuvelrug streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze website voldoet zo goed mogelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl(externe link) op niveau AA. Door aan deze standaard te voldoen is onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor iedereen.

Deze verklaring geldt voor het hoofddomein: https://www.heuvelrug.nl/ en het subdomein: https://www.samenopdeheuvelrug.nl/(externe link)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Bij het maken van deze website in 2019 hebben wij gekozen voor een leverancier die een toegankelijke website kon bouwen. Tijdens de bouw hebben wij op verschillende momenten de toegankelijkheid van de site laten testen door inwoners met diverse beperkingen. Met hun bevindingen hebben wij de site kunnen verbeteren. Ook is de site eind 2019 door een onafhankelijke partij getest. Het rapport vindt u als document onderaan deze pagina. Met de webredactie werken we voortdurend aan het verbeteren van de toegankelijkheid. Wij doen dit als volgt:

  • We doorlopen het stappenplan van de Rijksoverheid
  • We actualiseren de toegankelijkheidsverklaring minimaal elk jaar
  • Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid
  • Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content
  • We testen 2 keer per jaar met de doelgroep
  • Op basis van de testen werken we projectmatig aan het verbeteren van de toegankelijkheid
  • We zijn goed getraind en blijven de actuele ontwikkelingen

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via publiekscommunicatie@heuvelrug.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman(externe link).

Onderzoeksresultaten

Content

Op 25 oktober 2022 is een handmatig deelonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is afgerond op 22 februari 2023. Er is vastgesteld in hoeverre de content van de website voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Uit het toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat de website voor een groot deel al goed toegankelijk is. Uit het onderzoek is gebleken dat de website helaas nog niet volledig voldoet aan alle succescriteria. Op dit moment voldoet de website aan 24 van de 30 succescriteria. De meeste mensen met een functiebeperking kunnen het overgrote deel van de content dus al goed lezen en gebruiken.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Dit onderzoek (inspectie) is uitgevoerd conform de evaluatiemethode WCAG-EM. 

Techniek

Op 31 maart 2022 is een onderzoek uitgevoerd naar de techniek van de website. Gebleken is dat deze goed toegankelijk is. De meeste mensen met een functiebeperking kunnen hierdoor goed overweg met deze website. Het onderzoek is volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. uitgevoerd. De gebruikte norm is WCAG 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is geactualiseerd op 14 december 2022 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van gemeente Utrechtse Heuvelrug, de heer Gerrit Boonzaaijer (wethouder).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring is voor het laatst herzien op 8 maart 2023.

Nalevingsstatus

Gemeente Utrechtse Heuvelrug verklaart dat de website https://www.heuvelrug.nl/ gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.