Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website https://www.heuvelrug.nl/ is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Utrechtse Heuvelrug dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM(externe link) of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG(externe link) Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL(externe link);
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • Beschrijving:[beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

Technische afwijkingen
 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving: Er staat alt-tekst bij decoratieve afbeelding.
  • Reactie: Een functionele afbeelding (een afbeelding waar je bijvoorbeeld op kan klikken) mag volgens de huidige richtlijnen met alleen een title-tag in de link neergezet worden.
 2. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving: De knop wordt niet goed gevonden
  • Oorzaak: Mensen kunnen lage digitale vaardigheden hebben
  • Gevolg: Het contrast blijft laag
  • Alternatief: De contrastknop weghalen
  • Maatregel: We laten de knop voorlopig staan want door mensen met wat meer digitale vaardigheden wordt deze wel gebruikt. We gaan testen met onze testpanels waarin inwoners met allerlei beperkingen zitten en nemen dan een gewogen besluit
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 21-05-2020
 3. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving: De toptaken en de footer zijn niet makkelijk bereikbaar voor screenreaders
  • Oorzaak: Er zijn geen verborgen h2 koppen
  • Gevolg: De toptaken en de footer zijn niet makkelijk bereikbaar voor screenreaders
  • Alternatief: Niet bekend
  • Maatregel: Gemeld bij de leverancier.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 23-04-2020
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving: De titel van de pagina is Heuvelrug. Dit moet zijn Home-gemeente Heuvelrug. Alle vervolgpagina's moeten ook het woord Heuvelrug in de titel hebben.
  • Oorzaak: Dat wisten we niet
  • Gevolg: Bij voorlezen is het niet altijd meteen duidelijk dat je op de site van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bent.
  • Alternatief: #
  • Maatregel: Alle titels van alle pagina's in het CMS aanpassen
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Ja

    Het is erg veel werk om alle pagina's van een nieuwe titel te voorzien. We moeten ook bekijken welke consequentie die heeft voor de structuur, doorverwijzingen en links. Dit kost veel tijd.

  • planning: 16-04-2020