Trouwambtenaren uit een andere gemeente mogen in onze gemeente ook een huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten. De trouwambtenaar wordt dan voor uw trouwdag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van onze gemeente. De BABS is persoonlijk verantwoordelijk voor de huwelijksakte (ophalen bij de afdeling burgerzaken/meenemen naar de trouwlocatie en vice versa). Er is geen bode aanwezig op de locatie. Het gebruik van een eigen toga is toegestaan, mits er geen gemeentewapen op staat. Het lenen van een toga is niet mogelijk.

Tijdens het digitaal doorgeven van uw voornemen kunt u het verzoek indienen voor een bevoegde trouwambtenaar van buiten de gemeente. Dit moet tenminste 8 weken voor de huwelijksdatum gebeurd zijn. Bij de melding van uw voorgenomen huwelijk ontvangt u van ons de benodigde formulieren. Deze moet u invullen en stuur daarnaast de volgende documenten mee:

  • Een kopie van het legitimatiebewijs van de trouwambtenaar.
  • Een kopie van de beëdiging bij de rechtbank van de trouwambtenaar.
  • Een kopie van het benoemingsbesluit van de trouwambtenaar als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (niet ouder dan 10 jaar).

Kosten

Uw eigen trouwambtenaar wordt door de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet betaald voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Er worden leges in rekening gebracht voor de benoeming van de trouwambtenaar. De tarieven voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven hetzelfde.

Trouwambtenaar voor één dag

U kunt uw huwelijk of partnerschap natuurlijk ook laten voltrekken door een familielid of vriend. Deze persoon wordt dan voor één dag aangewezen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) Heuvelrug. Tijdens het online doorgeven van uw voornemen kunt u het verzoek indienen voor een trouwambtenaar voor één dag. Dit moet minimaal 5 maanden voor de huwelijksdatum gebeurd zijn. Wij sturen u informatie over de benodigde documenten.

Na ontvangst van de vereiste documenten  wordt de door u gewenste persoon namens burgemeester en wethouders benoemd tot trouwambtenaar. Na de benoeming moet deze persoon nog door de rechtbank worden beëdigd. De afspraak met de rechtbank voor de beëdiging maakt Burgerzaken voor u; de beëdiging gebeurt op een door de rechtbank bepaalde datum en tijdstip. Bij de huwelijksvoltrekking zal één van de vaste trouwambtenaren van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aanwezig zijn om te assisteren.

Heeft de 'trouwambtenaar voor één dag' in het verleden al eens een huwelijk/GP voltrokken? Dan is de destijds afgegeven akte van beëdiging van de Rechtbank (proces verbaal, dit dient u ons te overleggen) in combinatie met een Verklaring omtrent Gedrag voldoende. Opnieuw beëdigen is dan niet nodig.