Eén van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen is trouwen. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

In onze gemeente kan van maandag tot en met zondag getrouwd worden. Bekijk de agenda voor een beschikbare datum.

U en uw partner melden samen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand uw voornemen om te trouwen. Deze melding kan tegelijk online met de reservering voor de huwelijksdag.

Bij de reservering van de huwelijksdag betaalt u direct de kosten voor het huwelijk.

Waar moet ik de melding doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen en maximaal 1 jaar voordat u gaat trouwen
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben
 • Heeft u met uw partner een geregistreerd partnerschap en wilt u dit omzetten in een huwelijk? Vraag dan om een akte van omzetting

Vooraf

 • Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen van uw woongemeente. Bent u in Nederland geboren en heeft u hier altijd gewoond? Dan is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft u in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten inleveren zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Neem voordat u uw voornemen verstuurt, eerst contact met ons op: (0343) 56 56 00
 • Woont u in het buitenland dan doet u een 'melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap' bij de gemeente Den Haag(externe link)
 • Moeten er nog documenten ingeleverd worden uit het buitenland? Dan kunnen wij niet garanderen dat de door u gekozen huwelijksdatum haalbaar is. Neem dus vooraf contact met ons op

Nadat u in uw trouwgemeente melding hebt gedaan controleert de ambtenaar uw gegevens en stelt vast of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter
 • Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie(externe link)

Goed om te weten

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag(externe link)
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar
 • Het officiële gedeelte van de toespraak (het ja-woord) kan als u dat wilt naast in het Nederlands, ook in het Engels, Duits of Frans. De rest van de toespraak is alleen in het Nederlands

Trouwen met een niet-Nederlander

Heeft u de Nederlandse nationaliteit maar uw partner niet? Neem dan voordat u het voornemen verstuurt contact met ons op: (0343) 56 56 00. U kunt vragen naar team Huwelijken. Wij geven u informatie over de nodige documenten zodat u het voornemen compleet kunt versturen.

U hoeft niet van te voren contact met ons op te nemen als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen(externe link)
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren

Aanpassing huwelijksvermogensrecht

Met ingang van 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht(externe link) gewijzigd. De 'algehele gemeenschap van goederen' is vervangen door een 'beperkte gemeenschap van goederen'. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.