Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

In de Utrechtse Heuvelrug kan van maandag tot en met zondag getrouwd worden. Raadpleeg de agenda voor beschikbare data.

U meldt samen met uw partner bij de ambtenaar van de burgerlijke stand uw voornemen om in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. In onze gemeente kan deze melding tegelijk online met de reservering voor de huwelijksdag gedaan worden.

Bij de reservering van de huwelijksdag betaalt u direct de kosten voor het huwelijk.

Aanpassing huwelijksvermogensrecht

Met ingang van 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd.

 De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld. U kunt in gemeenschap van goederen trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Vooraf

 • Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen van uw woongemeente. Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten inleveren zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Neem alvorens uw voornemen te versturen eerst contact met ons op: (0343) 56 56 00
 • Woont u in het buitenland dan doet u een 'melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap' bij de gemeente Den Haag

Nadat u in uw trouwgemeente melding hebt gedaan controleert de ambtenaar uw gegevens en stelt vast of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen of een partnerschap wilt registreren.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen en maximaal 1 jaar voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

 

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft (en u wel) verzoeken we u (voor u het voornemen verstuurt) contact met ons op te nemen : (0343) 56 56 00.

U kunt vragen naar het team huwelijken. Graag geven we u informatie over de benodigde documenten om het voornemen compleet te versturen.

U hoeft niet van te voren contact met ons op te nemen als:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Trouwambtenaar van buiten onze gemeente

Trouwambtenaren uit een andere gemeente mogen in onze gemeente ook een huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten, mits zij niet ouder zijn dan 70 jaar. De trouwambtenaar wordt dan gedurende uw trouwdag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van onze gemeente.

Iemand die niet benoemd is als trouwambtenaar, kan geen huwelijk voltrekken in onze gemeente. Zij kunnen wel op een andere manier deelnemen aan de ceremonie, door bijvoorbeeld (een deel) van de toespraak te houden. Bespreek dit vooraf met de trouwambtenaar.

Legt u bij ons uw trouwdag en trouwlocatie vast dan kunt u tegelijkertijd ook het verzoek indienen voor een trouwambtenaar van buiten de gemeente. Dit moet tenminste 8 weken voor de huwelijksdatum gebeurd zijn. Na de melding van het voorgenomen huwelijk wordt het formulier per e-mail naar het huwelijkspaar verzonden.

Het formulier moet door u beiden én de trouwambtenaar worden ondertekend. Stuur de volgende documenten mee:

 • Een kopie van het legitimatiebewijs van de trouwambtenaar.
 • Een kopie van de beëdiging bij de rechtbank van de trouwambtenaar.
 • Een kopie van het benoemingsbesluit van de trouwambtenaar als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (niet ouder dan 10 jaar).

Uw eigen trouwambtenaar wordt door de gemeente Utrechtse Heuvelrug niet betaald voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De kosten voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden verhoogd met de kosten voor de eenmalige benoeming van de eigen trouwambtenaar.

Goed om te weten

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.