U kunt niet alle soorten grofvuil laten ophalen

Op afspraak grof afval laten ophalen aan huis

  • Zet het grofvuil op de inzameldag voor 08.00 uur voor uw woning op straat
  • U mag maximaal 1 m3 per keer meegeven
  • De voorwerpen moeten handelbaar en tilbaar zijn: maximaal 40 kilo per voorwerp
  • U kunt 1x per ophaalronde en 4x per jaar van deze dienst gebruik maken.
  • Wanneer bij de inzameling blijkt dat de omvang of aard van het grof afval niet overeenkomt met wat er opgegeven is, wordt slechts het deel dat wel aangemeld was, meegenomen.
Overzicht van soorten (grof) afval dat niet wordt meegenomen
Niet meegenomen wordtWaar kan het wel heen
Fijn huishoudelijk restafval, PMD, GFT, papier en kartonIn de kliko of verzamelcontainer in uw buurt
Glas (flessen en potten)In de glasbak in uw buurt
VlakglasMilieustraat
Chemisch afval en frituurvet of olieMilieustraat of chemokar. De chemokar staat 2x per jaar in uw dorp (zie afvalapp of afvalkalender)
Brandblussers en gasflessen uit huishoudensMilieustraat
AutobandenMilieustraat. Voor het inleveren van autobanden met velg moet u betalen
AsbestMilieustraat. Voor het inleveren van asbest moet u betalen. Lees eerst de voorwaarden
 
SnoeihoutMilieustraat of met de huis aan huis inzameling 5x per jaar (zie afvalapp of afvalkalender)
Bouw- en sloopafval uit woning of tuinIs geen huishoudelijk afval en moet via een commerciële partij afgevoerd worden
Grond, graszoden, boomstronken of stobbenIs geen huishoudelijk afval en moet via een commerciële partij afgevoerd worden
Dakleer en dakgrindIs geen huishoudelijk afval en moet via een commerciële partij afgevoerd worden
Tuinhout en geïmpregneerd houtIs geen huishoudelijk afval en moet via een commerciële partij afgevoerd worden
Bedrijfsmatig afval en professionele apparatuurIs geen huishoudelijk afval en moet via een commerciële partij afgevoerd worden