Op afspraak grof afval laten ophalen aan huis

  • Zet het grofvuil op de inzameldag voor 08.00 uur voor uw woning op straat
  • U mag maximaal 1 m3 per keer meegeven
  • U kunt 1x per ophaalronde en 4x per jaar van deze dienst gebruik maken.
  • Wanneer bij de inzameling blijkt dat de omvang of aard van het grof afval niet overeenkomt met wat er opgegeven is, wordt slechts het deel dat wel aangemeld was, meegenomen.
Overzicht van soorten (grof) afval dat niet wordt meegenomen
Niet meegenomen wordt Waar kan het wel heen
Fijn huishoudelijk restafval, PMD, GFT, papier en karton In de kliko of verzamelcontainer in uw buurt
Glas (flessen en potten) In de glasbak in uw buurt
Vlakglas Milieustraat
Chemisch afval en frituurvet of olie Milieustraat of chemokar. De chemokar staat 2x per jaar in uw dorp (zie afvalapp of afvalkalender)
Brandblussers en gasflessen uit huishoudens Milieustraat
Autobanden Milieustraat. Voor het inleveren van autobanden met velg moet u betalen
Asbest Milieustraat. Voor het inleveren van asbest moet u betalen. Lees eerst de voorwaarden
 
Snoeihout Milieustraat of met de huis aan huis inzameling 5x per jaar (zie afvalapp of afvalkalender)
Bouw- en sloopafval uit woning of tuin Is geen huishoudelijk afval en moet via een commerciële partij afgevoerd worden
Grond, graszoden Is geen huishoudelijk afval en moet via een commerciële partij afgevoerd worden
Dakleer en dakgrind Is geen huishoudelijk afval en moet via een commerciële partij afgevoerd worden
Tuinhout en geïmpregneerd hout Is geen huishoudelijk afval en moet via een commerciële partij afgevoerd worden
Bedrijfsmatig afval en professionele apparatuur Is geen huishoudelijk afval en moet via een commerciële partij afgevoerd worden